Fa Quix, Directeur-Generaal van Fedustria, is altijd goed voor een prikkelende column via de blog van de federatie en ook deze keer laat hij van zich horen over de te treffen maatregelen van de federale Belgische overheid om de industrie in deze tijd van crisis tegemoet te komen.

“Dat we afstevenen op een recessie is nu eindelijk ook tot in de hoogste politieke middens doorgedrongen. Daar is van alle kanten, zeker ook vanuit Fedustria, de jongste weken vaak en nadrukkelijk op gewezen. Maar toch hebben we de indruk dat de ernst zelf van de situatie toch nog steeds onderschat wordt.”

“Natuurlijk zijn er ‘stoorzenders’, zoals de vakbonden die altijd maar weer verwijzen naar het goede voorbije jaar 2021, toen de conjunctuur nog goed zat en ‘winst’ maken nog lukte. Maar daar is in de kortste keren grote verandering in gekomen. Het consumentenvertrouwen is compleet in elkaar gestort. De orderboekjes lopen schrikbarend snel leeg. Sommige bedrijfsleiders meldden mij dat ze de omslag van hoogconjunctuur naar crisis nog nooit zo snel in hun loopbaan hebben meegemaakt. Komt daarbij een heuse ontsporing van de (loon-)kosten.”

“Het Verbond van Belgische Ondernemingen heeft onlangs een oproep gepubliceerd onder de veelzeggende titel ‘10 redenen waarom een doortastende versterking van onze competitiviteit nodig is’. In een enquête mede onder begeleiding van VBO en NBB zegt liefst 60 % van de bevraagde bedrijven dat de fors gestegen en stijgende loonkosten (+18 % op 2 jaar tijd alleen al door de automatische loonindexering) een belangrijke rem vormen op de economische activiteit. Dat is zelfs nog hoger dan de 56 % van de bedrijven die de gestegen energiekosten als een belangrijke rem zien.”

“De Nationale Bank spreekt van ‘een milde recessie’ tijdens de twee komende kwartalen. Ze vergist zich. Het zal een forse recessie worden. Net zoals die Nationale Bank zich vergiste over de huidige hoogoplopende inflatie, die ze ook niet zag aankomen. De federale regering heeft bij monde van Eerste Minister Alexander De Croo in de State of the Union van 11 oktober enkele verdienstelijke signalen gegeven, zoals de ‘schokdemper’ op het indexeringsmechanisme, door het wegsnijden en uitstellen van de werkgeversbijdragen in 2023. Dat is zeker verdienstelijk, maar is toch onvoldoende. De energiecrisis gaat ooit wel voorbij, met opnieuw lagere energieprijzen. Maar de loonkosten dalen niet mee, dalen nooit eigenlijk, en dus moet er aan die handicap, die een verlies aan competitiviteit veroorzaakt, meer structureel geremedieerd worden.”

“Want anders zal de schade aan ons industrieel weefsel onnoemelijk groot zijn. Intrinsiek gezonde bedrijven zullen de deuren moeten sluiten. En industrie die hier verdwijnt, komt nooit meer terug. Wanneer dat gaten veroorzaakt in de hele waardeketen dreigen ook andere bedrijven, stroomopwaarts of -afwaarts, getroffen te worden en een domino-effect te ontketenen. Ook die indirecte effecten van een verlies aan concurrentiekracht worden al te vaak onderschat. Het kan niet anders dan dat deze regering nog vóór het einde van het jaar opnieuw naar de tekentafel moet om meer ingrijpende maatregelen te treffen, waarmee een zo groot mogelijk deel van onze indus-trie deze crisis effectief kan doorstaan.” Op de foto het gebouw van het federale Belgische parlement in Brussel.