Woonwinkel Goossens meldt het verschijnen van het eerste duurzaamheidsrapport van het familiebedrijf. Hieruit wordt duidelijk dat Goossens grote ambities heeft op dit gebied en deze ook echt wil waarmaken.

“De afgelopen maanden is er hard gewerkt om dit mooie duurzaamheidsjaarverslag te maken. Het verslag is een weergave van al onze inspanningen in 2021 om in 2030 een ‘net zero operatie’ te realiseren. Dit houdt in dat de totale uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, van onze organisatie gelijk of lager is dan de uitstoot die wordt geneutraliseerd of gecompenseerd.”

“2021 was het jaar waarin we onder andere 6.228 zonnepanelen op het warehouse plaatsten, onze eerste circulaire collectie lanceerden én onze 100% ecologische ‘Better Choice Protection’ spray hebben ontwikkeld. Dat alles onder het motto: ‘Iedereen echt thuis laten voelen – in huis en op het werk. En daarmee de volgende generaties laten thuiskomen in een betere wereld’. Daar doen we het tenslotte allemaal voor!”

Bart Goossens, algemeen directeur van Goossens: “Het thema ‘duurzaamheid’ is al jarenlang een belangrijk onderwerp op onze agenda. Duurzaam ondernemen is ook de essentie van het familiebedrijf dat mijn opa en oma in 1954 zijn gestart: betaalbare meubels maken van een hoge kwaliteit én optimaal comfort. Hoogwaardige interieuritems die generaties lang mee kunnen gaan door ze bijvoorbeeld opnieuw te stofferen, zodat het meubel weer bij de nieuwste trend past. Al bijna 70 jaar streven we naar vakmanschap aangevuld met de beste services. Wij gaan ervoor om meubels een langer leven te geven; dat past bij ons DNA. Altijd in balans met de behoeften van de klant. Daarnaast staat transparantie hoog in het vaandel: als merk maken wij het verschil door transparante en eerlijke communicatie richting de klant. Daarom vinden wij het zo belangrijk om dit Impact Rapport uit te brengen. Toen, maar ook nu, streven we naar een mooiere wereld.”

Goossens heeft de ambitie om in 2030 haar complete collectie CO2 neutraal en de operatie net zero te hebben, en jaarlijks meer dan 250.000 mensen te bereiken met woon- en werkgeluk. Om dit te kunnen bereiken zijn er vier strategische pijlers opgesteld die samen de duurzaamheidsstrategie vormen. Deze pijlers zijn ‘een leven lang woongeluk’, ‘een duurzame en verantwoorde collectie’, ‘zorgvuldig omgaan met de natuur’ en ‘een gelukkige werkomgeving’. Binnen de 4 strategische pijlers zijn er verschillende programma’s opgezet om gericht en met een concrete aanpak op deze pijlers te gaan ondernemen. Met deze duurzaamheidsstrategie ondersteunt Goossens de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Fabienne Geraedts, commercieel directeur van Goossens: “Het Impact Rapport 2021 is, naast de vaststelling van de strategie en de roadmap voor de komende jaren, één van de mijlpalen van onze ‘taskforce duurzaamheid’. In dit duurzaamheidsjaarverslag zijn alle inspanningen opgenomen die in het verleden – tot en met 2021 – zijn gedaan rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Daarmee is het voor ons ook een document geworden dat fungeert als nulmeting.”

In het duurzaamheidsjaarverslag lees je specifiek meer over de planetproof stappen die Goossens als bedrijf in 2021 heeft gezet. 2021 was het jaar waarin 6.228 zonnepanelen op het warehouse geplaatst zijn, en het overige elektriciteitsverbruik 100% afkomstig was uit Nederlandse windenergie. 2021 was ook het jaar waarin de eerste volledig circulaire collectie werd gelanceerd én de 100% ecologische ‘Better Choice Protection’ spray is ontwikkeld. Én het jaar waarin 2/3 deel van de Goossens collectie speciaal voor de klant (‘made-to-order’) werd gemaakt, voor het overgrote deel binnen Europa. Net als in 2020, werd in 2021 100% van de kilometers van de Goossens bezorgservice geneutraliseerd: de CO2-footprint van 1.311.871 kg werd volledig duurzaam gecompenseerd.

Geraedts vervolgt: “Wij geloven dat thuis de belangrijkste plek is in je leven en dat we goed voor ons gezamenlijke huis – de wereld – moeten zorgen. Wij streven ernaar om onze klanten een duurzame en betaalbare collectie te bieden, zodat duurzaam wonen voor iedereen toegankelijk wordt. Vanuit ons DNA zien wij kans om onze duurzame bedrijfsstrategie nog verder door te voeren; in de meubels die we leveren en de wijze waarop onze bedrijfsprocessen zijn ingericht. Want alleen samen, met onze klanten én partners, wordt die mooiere wereld werkelijkheid. Met onze duurzame missie en ambitie brengen we een transformatie teweeg in de interieurbranche. We zijn onderweg… Stap voor stap komen we thuis in een betere wereld. Daar doen we het tenslotte allemaal voor!”

Download dan het duurzaamheidsjaarverslag via onderstaande link:

www.goossenswonen.nl/duurzaam-ondernemen