Van de VIIA (Vereniging Interieur Importeurs en Agenten) ontvingen wij het volgende droevige bericht dat betrekking heeft op het overlijden van Hans van Duinen:

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van Hans van Duinen. Hans is, op 77 jarige leeftijd, na een kort ziekbed op donderdag 4 juli 2019 overleden.

Hans van Duinen was sedert 1989, een halfjaar na de oprichting, lid van de VIIA (Vereniging Interieur Importeurs en Agenten) en vanaf 1997 als bestuurslid en vice-voorzitter. Tijdens de crisis in de woningmarkt heeft Hans in 2008 de voorzittershamer overgenomen. Geen gemakkelijke start. Hij heeft zich tijdens zijn bestuursperiode en in het bijzonder als voorzitter energiek ingezet voor de behartiging van de belangen van de VIIA leden.Zijn bijzondere verdienste voor de vereniging en haar leden is de grote betrokkenheid voor de persoonlijke en maatschappelijke problemen van VIIA leden. Hans heeft gedurende zijn lange bestuursperiode intensief en onbezoldigd een belangrijk deel van zijn tijd als eigen ondernemer benut om de VIIA leden verder te helpen en de leden van de vereniging een goede naam te geven in de bedrijfskolom.

Ook is het zijn verdienste geweest dat er een hechte samenwerking tot stand is gekomen met andere organisaties in de interieurbranche. Niet alleen vanuit de VIIA, maar ook vanuit het Nederlands Verbond van Tussenpersonen was Hans actief binnen MKB-Nederland. Als deelnemer van het Cluster Dienstverlening van MKB-Nederland heeft hij zich ingezet om oplossingen te bereiken voor vraagstukken die op MKB-ondernemers afkomen. Hier heeft men Hans leren kennen als een bestuurder die niet alleen in staat was om op te komen voor het belang van de interieurbranche, maar vooral ook oog had voor het brede MKB-belang.

Voor de wijze waarop Hans de belangen van de Nederlandse agentuur- en Importeursondernemingen heeft behartigd in zijn hoedanigheid als Voorzitter en voordien als vice-voorzitter en bestuurslid van de VIIA, bestaat alom erkenning en dankbaarheid binnen de beroepsgroep.

In 2015 heeft Hans het voorzitterschap overgedragen. Als dank voor al zijn bewezen diensten is Hans op 4 juni 2016 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en in 2017 benoemd tot erelid van de VIIA.

Wij verliezen in Hans een ontzettend fijn, warm en zeer bevlogen persoon en zullen Hans altijd blijven gedenken voor wat hij voor de branche heeft betekend. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Op woensdag 10 juli wordt afscheid genomen van Hans. De Heilige mis zal om 13.30 uur plaatsvinden in de heilige Antonius Abt kerk, Oosterweg 2 in Wijchen. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Als u afscheid wilt nemen van Hans, dan kan dat op dinsdag 9 juli van 19.00 – 20.30 uur in het Crematorium Beuningen, Schoenaker 12 in Beuningen.

In plaats van bloemen vraagt het gezin van Hans  om een vrijwillige donatie voor Stichting Overleven met alvleesklierkanker. De donatie kan in de collectebus ter plaatse of per bank worden overgemaakt op IBAN NLB2 INGB OOOO O42O OO onder vermelding van Hans van Duinen 89-19.

Namens Interior Business Magazine wensen wij familie, vrienden en andere nabestaanden, alsook de VIIA heel veel sterkte met dit grote verlies.