Wat is er de afgelopen 20 jaar veranderd in onze stadscentra?

Binnensteden veranderen meer dan we denken. Er heeft een transformatie plaatsgevonden van koopcentra naar centra met een steeds meer diverse functie. Het aantal winkels in het centrum van de 17 grootste Nederlandse steden is de afgelopen 20 jaar flink afgenomen. Van 11.372 detailhandelspanden in 2004 naar 8.595 nu. Een afname van bijna 25%. Eind vorige eeuw werd in de binnensteden vooral gewinkeld, terwijl we in de huidige binnensteden winkelen, wonen, werken én recreëren.

De vraag is dan: “Wat is er met deze 2.800 winkels gebeurd?” Locatus zocht het uit:

”De Locatus retaildatabase bevat alle verkooppunten in Nederland. Als een winkel leeg komt te staan, of verandert naar horeca of een andere commerciële dienstverlener, zien wij dit in onze database. Er zijn echter ook veel panden die totaal andere – niet-retail – functie krijgen. Ze veranderen in een woning of kantoor of ze worden wellicht gesloopt of samengevoegd met een ander pand. In die gevallen is er sprake van een transformatie.  Zodra een pand geen retailfunctie meer heeft, verdwijnt deze uit onze retaildatabase, waardoor we niet weten wat na een transformatie de nieuwe functie is. Via het BAG kan daar wel iets over gezegd worden, maar vaak is de informatie uit het BAG te algemeen (veel mengfuncties) en verre van betrouwbaar. Toch willen we meer inzicht in het transformatieproces, dus we zijn zelf op onderzoek gegaan.”

Lees hier het volledige artikel, dat leidt tot de volgende conclusie:

Conclusie veranderingen centra binnensteden

In binnensteden zien we een flinke afname van het aantal retailpanden, met name van detailhandelspanden. Uit ons onderzoek in 5 grote steden blijkt dat de belangrijkste verklaring is dat veel panden in de afgelopen 20 jaar zijn samengevoegd om zo ruimte te bieden aan grotere winkels. Transformatie naar woningen en kantoren is ook een verklaring, maar dit is in verhouding bij veel minder panden gebeurd. Verder zien we binnen de retailpanden een verschuiving van detailhandel naar niet-detailhandel. Horeca en cultuur zorgen voor een aangenamere verblijfsfunctie van de binnensteden.

Dit onderzoek geeft een goed beeld van de veranderingen in alle 17 binnensteden en wat met de totale 2800 verdwenen detailhandelspanden is gebeurd.