Advies- en bouwmanagementbureau HEVO neemt planontwikkelaar FAME over. Met deze bundeling van krachten wordt ingezet op het verder uitbouwen van de leidende positie in het ontwikkelen van toekomstgerichte woonconcepten voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Onder het motto “van verblijf naar wonen”, is FAME ruim twaalf jaar geleden samen met zorgorganisaties, corporaties en beleggers onder andere gestart met het ontwikkelen van nieuwe alternatieven voor het traditionele verpleeg- en verzorgingshuis.

De nieuwe combinatie treedt in de woonzorgmarkt naar buiten onder het label HEVO-FAME. De woonzorgmarkt is sterk in beweging. Het aantal mensen met een ondersteuningsvraag neemt, mede door vergrijzing, sterk toe. Daarbij is er sprake van een vermaatschappelijking van de zorg waardoor er behoefte is aan meer differentiatie in integrale woonconcepten. Met de samenvoeging versterken de bedrijven het multidisciplinaire team van ontwikkelaars en wordt de ontwikkelcapaciteit vergroot.

Volgens Ewoud van der Sluis, directievoorzitter van HEVO, delen de twee organisaties de visie dat huisvesting mensgericht en circulair moet zijn. ‘FAME vormt voor HEVO een versterking en levert aanvullende competenties en een netwerk als het gaat om ontwikkeling op basis van een eigen visie op wonen met zorg en welzijn.’ Henk Vonk, directeur van FAME, vult aan: ‘Door ons bij HEVO en het moederbedrijf TBI aan te sluiten, is FAME in staat om sterk in te zetten op zowel kennisontwikkeling en innovatie als op groei. Ook nieuwe contractvormen zoals Risicodragend Projectmanagement sluiten aan bij de behoeften van onze marktpartners, die ook vragen om turnkey oplossingen.