Pacha Panels stopt per direct met de bedrijfsactiviteiten. Het realiseren van haar doel; het leveren van duurzame en circulaire materialen aan de interieurbouw en de meubelindustrie bleek niet op rendabele wijze haalbaar te zijn.

Pacha Panels zette hoog in. Het was de missie van het bedrijf om de industriestandaard te veranderen richting duurzaamheid. De roep om duurzaamheid is de laatste jaren duidelijk groter geworden binnen de interieurbranche. Iedereen worstelt met dezelfde vragen en ziet de noodzaak tot verandering. Thema’s als duurzaam materiaalgebruik, producentenverantwoordelijkheid en terugname van materialen en meubels zijn “hot issues”.

De grootste uitdaging van Pacha Panels bleek het verkrijgen van relevant assortiment. De vraag naar plaatmateriaal is momenteel groter dan het aanbod en leveranciers staan niet te springen om een nieuwe toetreder. Gaandeweg ondervond het bedrijf moeite geschikt materiaal te vinden. Het was óf niet voorradig, óf te weinig onderscheidend en maar beperkt duurzaam. Van de materialen die wel werden gevonden, bleek het vaak lastig om de duurzaamheidsclaim met harde data te kunnen staven. Met als gevolg dat het moeilijk werd om de meerprijs voor deze materialen te kunnen verantwoorden.

Gebrek aan aandacht had het jonge Pacha Panels zeker niet. De vraag naar oplossingen in het duurzame spectrum is groot. Architecten en ontwerpers zoeken naar inspiratie en advies, de showroom in Zaandam werd dan ook goed bezocht. Interieurbouwers worstelen met de vraag hoe een terugname van materialen vorm te geven. En meubelmerken geven te kennen dat ze streven naar de toepassing van meer duurzame materialen in hun ontwerpen. Deze vraagstukken zullen de komende tijd worden opgelost, zo is de overtuiging van het bedrijf.

De aandeelhouders en medewerkers van Pacha Panels kijken met een positief gevoel naar de toekomst. De kans is groot dat zij als groep dan wel als individu actief blijven in de interieurbranche en het streven vasthouden om deze sector te verduurzamen.

Het is altijd jammer wanneer een ambitieus, net opgestart bedrijf de handdoek in de ring moet gooien. Hopelijk zien we de grondgedachte van Pacha Panels wat betreft duurzaamheid alsnog succesvol wortel schieten in de plaatmateriaal- en meubelbranches.