Minister Grapperhaus schept in een brief helder over wie beboet wordt, de klant òf de winkelier, als een klant zonder mondkapje een winkel binnengaat. De minister is helder in zijn antwoord. Een ondernemer hoeft niet handhavend op te treden en wordt daarmee niet beboet. Een klant die zonder een mondkapje in de winkel is, kan hiervoor juist wel een boete krijgen. INretail de grootste brancheorganisatie non-food retail is blij met deze duidelijkheid.

Een winkelier moet wel actief deurbeleid voeren en klanten aanspreken op het dragen van een mondkapje. Zo bevordert hij de naleving van de wet. Met de invoering van de wettelijke mondkapjesplicht afgelopen dinsdag 1 december ontstond hierover onduidelijkheid.

INretail adviseert winkelondernemers om een klant aan te spreken op het dragen van een mondkapje en voor duidelijke communicatie hierover te zorgen. Dat kan bijvoorbeeld via deurposters bij de winkelentree. Op die manier wordt de al klant twee keer aangesproken op de verplichting tot het dragen van een mondkapje. Weigert de klant alsnog een mondkapje te dragen, dan mag de ondernemer de klant uit de winkel weren. Als de klant dan toch de winkel ingaat is hij of zij in overtreding met de wet en kan hij of zij daarvoor een boete krijgen. De ondernemer is dus verplicht om de mondkapjesplicht te handhaven en krijgt geen boete als de klant geen mondkapje draagt, zolang de naleving van de wet actief gestimuleerd wordt. De minister van Justitie zal naar verwachting hierover ook duidelijkheid geven aan gemeenten en handhavers.