‘Karig’, zo vat INretail de inhoud van de miljoenennota samen als het gaat over de opbrengst voor de retail. “We willen aantrekkelijke retail voor iedereen in ons land. De overheid kan aan de  randvoorwaarden nog meer bijdragen. We blijven onverminderd knokken voor belangrijke retailthema’s,” zegt INretail directeur Jan Meerman.

Dat volgend jaar de koopkracht met gemiddeld 2% stijgt, is goed voor het consumentenvertrouwen en dus voor de retail economie waarin de euro’s moeten rollen. Tegelijk maakte het Sociaal Cultureel Planbureau vandaag bekend dat huishoudens de afgelopen tien jaar hun werkelijk besteedbare inkomen niet zagen stijgen. Dat is onder aan de streep zorgwekkend.

Gul is het kabinet niet voor ondernemers het komend jaar. Weliswaar wordt de werkkostenregeling ruimer dan zij nu is, daalt de inkomstenbelasting en ook de vennootschapsbelasting gaat iets omlaag voor ondernemingen (bij minder dan 2 ton winst). Maar ook wordt gekort op subsidies die stimuleren om mensen in dienst te nemen (LIV-subsidie, BBL-subsidie). Wie directeur-grootaandeelhouder is krijgt daarnaast te maken met een verhoging van het box II-tarief. Dat ervaren ondernemers als een boete.

In de retail zijn de marges flinterdun. “Dat het macro gezien goed gaat met Nederland is positief, maar de situatie van veel retailers is heel anders. De sector zit in een transitiefase en experimenteert met andere businessmodellen. Als kosten toenemen maar de rendementen niet, dan stijgt de druk. Het is belangrijk dat de overheid ziet dat de retail sector extra aandacht verdient.”

De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) leidt in 2020 in veel gevallen tot hogere loonkosten voor ondernemers die werken met flex- en oproepkrachten. INretail baalt enorm van het feit dat alle flex-vormen op één hoop worden gegooid. “Nu krijgen ondernemers meer loonkosten voor hun kiezen dan hoeft. Deze wet gaat niet werken, let maar op. Dat is frustrerend.”

Dankzij jarenlange lobby kwam eerder dit jaar wel de toezegging binnen dat ondernemers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij bij ontslag na twee jaar ziekte aan werknemers moeten betalen. En ook is er aandacht voor de combinatie transitievergoeding en bedrijfsbeëindiging van kleine werkgevers. Dat werkgevers vanaf volgend jaar vanwege een stapeling van redenen afscheid van een medewerker kunnen nemen, is een positieve ontwikkeling. Deze versoepeling van het ontslagbeleid helpt kleinere bedrijven.

Op de foto een milieuvriendelijker alternatief voor de nog altijd hele dikke auto van veel klagende ondernemers: een koets