Het is weer bijna zover. Maandag start de Voorjaarsbeurs in het Meubelhart. In bijgaande Interior Business Magazine Beusichem Special leest u reportages over meerdere Beusichem exposanten, stuk voor stuk toonaangevende leveranciers in het Nederlandse en Belgische meubellandschap.

Tevens leest u een uitgebreid verslag van een heus Ronde Tafelgesprek. Tevens wordt een mooie representatie van het aanbod in het Meubelhart geschetst.

De exposanten in het Meubelhart zijn er helemaal klaar voor.

 

De special is gepubliceerd in de nieuwste editie van het magazine.

Veel leesplezier.

Lees hieronder de beursspecial

Copyright
© 2023 Business Content Media Den Haag. Niets uit dit artikel of deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch, op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Business Content Media/Interior Business Magazine.