Marktdata.nl heeft het Nederlandstalige zoekverkeer over meubels in Google onderzocht over de afgelopen vier jaar (2017 t/m 2020) in Nederland. Daaruit blijkt dat het online zoeken naar meubels, met name in het begin van de corona crisis, fors is toegenomen. Woonstijlen die een groeiende belangstelling genieten zijn de oosterse woonstijl en de vintage woonstijl. Qua populaire materialen zijn epoxy, bamboe, velvet en marmer de sterkste groeiers. En goed nieuws voor de handel; de consument is minder prijsgevoelig geworden. 

Uit de database van zoekopdrachten die gerelateerd zijn aan meubels blijkt dat in de afgelopen vier jaar er maandelijks meer dan 7,5 miljoen zoekopdrachten in Nederland zijn uitgevoerd naar meubels. En het zoekvolume is de afgelopen paar jaar fors gestegen. Betrof het gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten in 2017 nog “slechts” 5,3 miljoen zoekopdrachten, in het jaar 2020 werd er maandelijks gemiddeld 12 miljoen keer gezocht naar meubels. Daarmee is het zoekvolume in drie jaar tijd ruim verdubbeld. 

Het zijn met name algemene zoektermen die een hoog gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten hebben. De consument start de oriëntatiefase veelal met een algemene zoekterm en focust zich vervolgens, naarmate het oriëntatieproces vordert, op meer specifiekere zoektermen. 

Omdat er met verschillende zoektermen en zoekwoordcombinaties naar een bepaald type meubel wordt gezocht, heeft marktdata.nl de big data in de onderzoeksrapporten verder geanalyseerd per soort meubel. Het kan namelijk goed zijn dat een bepaalde losse zoekterm voor een soort meubel steeds vaker wordt gebruikt terwijl een andere zoekwoordcombinatie voor hetzelfde soort meubel minder vaak wordt gebruikt. 

Onderstaand figuur toont de voortschrijdende procentuele jaarmutatie van het aantal zoekopdrachten waarin een bepaald woord voorkomt. Daaruit blijkt dat de groei van het aantal zoekopdrachten sinds de corona crisis sterk is toegenomen. De productgroep waarvan het zoekvolume beduidend sterker groeit dan dat van de gehele meubelbranche is tuinmeubels. Voor een klein deel is dat een inhaalslag omdat van halverwege 2019 tot het begin van de corona crisis in Nederland (eind maart 2020) de groei van het zoekvolume van tuinmeubels juist achterbleef. Alle andere vermelde productgroepen lopen qua ontwikkeling van het zoekvolume redelijk parallel aan de ontwikkeling van de gehele meubelbranche .

Het zoekvolume steeg in het jaar 2018 met 4 procent, waarna de groei van het zoekvolume toenam tot 30 procent in het jaar 2019. In 2020 nam het zoekvolume toe met 65 procent. 

Populaire woonstijlen 

Naar welke woonstijlen wordt er het meest gezocht? Ruim 39 procent van het zoekvolume met woonstijlaanduiding heeft betrekking op de industriële woonstijl. Op de tweede plaats staat de design woonstijl met een aandeel van 13,6 procent in het zoekvolume. De nummers drie en vier zijn de landelijke woonstijl en de vintage stijl. 

Welke woonstijlen winnen aan populariteit? In het jaar 2018 groeide het zoekvolume van de meeste woonstijlen minder hard dan in de jaren er voor en er na. Diverse woonstijlen zagen het zoekvolume in dat jaar zelfs afnemen. In de jaren 2019 en 2020 groeide het zoekvolume van alle woonstijlen. In alle jaren noteert de oosterse woonstijl de sterkste procentuele groei. In de jaren 2018 en 2019 groeide naast de oosterse woonstijl ook de industriële en robuuste woonstijl. In het jaar 2020 stagneerde de groei van de robuuste woonstijl. Ook de sterke groei van de industriële woonstijl vlakte af. Naast de oosterse woonstijl groeide de vintage woonstijl het sterkst in het jaar 2020. 

Materialen: in 2020 zijn epoxy, bamboe, velvet en marmer de sterkste groeiers 

Bijna 45 procent van het zoekvolume met materiaalaanduiding heeft betrekking op hout. Op de tweede plaats staat, meer specifiek, steigerhout met een aandeel van 9,1 procent in het zoekvolume. 

De top-5 wordt gecompleteerd door eiken, rotan en metaal. 

In de jaren 2018 en 2019 groeide het zoekvolume van velvet procentueel gezien het sterkst. Daarnaast groeide in het jaar 2018 het zoekvolume van epoxy met maar liefst 301 procent. Ook in het jaar 2019 waren epoxy en velvet de sterkste groeiers. Daarnaast waren over de afgelopen vier jaar velours, bamboe en marmer procentueel gezien sterke groeiers qua materiaal waar naar werd gezocht in relatie tot meubels. Bamboe en marmer kennen tevens een stijgende lijn, waardoor het aannemelijk is dat deze trend nog wel even doorzet. Overigens wordt epoxy hoofdzakelijk gebruikt in combinatie met tafels en tafelbladen. De vijf materiaalsoorten die ten opzichte van de gehele meubelmarkt de afgelopen paar jaar het sterkst achterbleven qua populariteit zijn grenen, linnen, hardhout, rvs en steigerhout. 

Naast de trends op het gebied van woonstijlen en materiaalsoorten bieden de Trendmonitoren ook inzicht in de populariteit van onder meer vormen en kleuren per meubelsoort. 

Consument wordt minder prijsgevoelig 

Naast zoekopdrachten over producten en productkenmerken wordt het internet ook vaak gebruikt voor het zoeken naar de scherpste prijs. Hoe vaak wordt er gezocht op prijs-gerelateerde zoektermen? Onderstaand figuur toont het gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten over de afgelopen vier jaar waarbij in de zoekterm een (scherpste) prijs gerelateerde zoekterm in relatie tot (soorten) meubels is opgenomen. 

Het meest wordt er gezocht met de zoekterm “goedkoop”, “goedkoopste” of “goedkope” in de zoekopdracht. Deze woorden komen gemiddeld ruim 92.000 keer per maand voor in de zoekopdrachten. De afgelopen vier jaar werd er gemiddeld per maand bijna 53.000 keer gezocht op een zoekterm met de tekst “aanbieding” er in, in combinatie met een (soort) meubel. De zoekterm “sale” volgt met een gemiddeld maandelijks zoekvolume van bijna 18.000 zoekopdrachten. Er wordt weinig gezocht op de termen “opruiming”, “actie” of “voordelig”. De procentuele verdeling van de onderscheiden zoektermen naar een scherpe prijs van een meubel ziet er als volgt uit.

 

Ruim de helft van de zoekopdrachten naar een meubel voor een scherpe prijs wordt uitgevoerd met de term “goedkoop”, “goedkoopste” of “goedkope” in de zoekopdracht. Krap één op de drie prijs-gerichte zoekopdrachten wordt uitgevoerd met de term “aanbieding” in de zoekopdracht. 

In hoeverre neemt het zoekvolume naar de scherpste prijs toe of af? Onderstaand figuur toont de periodieke mutatie van het zoekvolume van het zoeken naar de scherpste prijs ten opzichte van de jaar-op-jaar ontwikkeling van het totale zoekvolume over de meubelbranche. 

Terwijl het totale jaarlijkse zoekvolume naar meubels de afgelopen jaren flink is gestegen van 4% in het jaar 2018 tot zelfs 65% in het jaar 2020, schommelt de ontwikkeling van het zoekvolume van zoektermen naar de scherpste prijs tussen de -1% en 36%. Daarmee lijkt de consument relatief gezien minder prijsgericht te zoeken. 

Marktdata.nl heeft drie verschillende Trendmonitoren uitgebracht op het gebied van meubels: 

-Zitmeubels Trendmonitor 2021 

-Tafels en kasten Trendmonitor 2021 

-Tuinmeubels Trendmonitor 2021 

Meer informatie over deze onderzoekenwww.marktdata.nl