Er is een nieuw vakbeurs in de beddenbranche.  Dat meldt Bedding Business Magazine, zusteruitgave van Interior Business. De nieuwe vakbeurs ‘besser schlafen’ van 9 tot 11 februari 2023 zal naar eigen zeggen laten zien hoe besser schlafen kan worden bereikt. Onder het beschermheerschap van de Duitse vereniging voor slaaponderzoek en slaapgeneeskunde DGSM zal ‘besser schlafen’ informatie verstrekken over slaapgeneeskunde, leren slapen en de slaapomgeving. De locaties zijn de paviljoens onder het dak van de Expo op het beursterrein van Hannover. Op de eerste twee dagen is de congresbeurs gericht op het vakpubliek. Op zaterdag 11 februari 2022 zijn ook particuliere bezoekers welkom.

“Een goede slaap is een van de belangrijkste pijlers voor gezondheid, welzijn en prestaties. Het is tijd om dit onderwerp in het middelpunt van de maatschappelijke discussie te plaatsen. Met het nieuwe evenement ‘besser schlafen’ creëren wij voor het eerst een holistisch thematisch concept dat vertegenwoordigers uit de wetenschap en de geneeskunde, de politiek, de industrie, de handel en de gebruikers rond het thema slaap samenbrengt”, benadrukt Simona Erdmann, projectmanager van ‘besser schlafen’ bij de Deutsche Messe AG.

‘besser schlafen’ bestaat uit een conferentie, een tentoonstelling en een actieprogramma. De focus op slaapgeneeskunde omvat medische producten voor slaapdiagnose en slaaptherapie, medische en gezondheidsproducten, alsook medische apps en gadgets. Het gebied van leren slapen omvat voeding, slaaphygiëne, alsook sport en ontspanning. De slaapomgeving heeft te maken met ergonomische producten, het slaapklimaat en de binnenhuisarchitectuur. Bij ‘besser schlafen’ worden ook bijscholingsmaatregelen voor het medisch personeel aangeboden, waarmee CME-punten (Continuing Medical Education) kunnen worden verdiend.

“Het doel van de DGSM is de zorg voor patiënten met slaapstoornissen te verbeteren en de verspreiding van nieuwe informatie over slaaponderzoek te vergemakkelijken. Hiervoor biedt ‘beter slapen’ een geschikt platform. Nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden voor mensen met slaapstoornissen staan op het programma, evenals algemene informatie over slaaphygiëne en de slaapomgeving. Ook de invloed van de digitalisering en de gevolgen van de Coronapandemie voor ons slaap-waakritme zullen aan de orde komen,” aldus Dr. Alfred Wiater, adviseur van het DGSM-bestuur.

Naast de DGSM is ook Markus Kamps, directeur van het portaal ‘Schlafkampagne’, dat zichzelf als schakel tussen geneeskunde, industrie, handel en eindverbruikers beschouwt, partner van ‘besser schlafen’. Kamps is blij dat Deutsche Messe het belangrijke thema slaap aanpakt: “De triade van een vakcongres met CME-punten, een medische en consumentgerichte vakbeurs én echte actieve kennisoverdracht met tastbare themagebieden in aparte paviljoens is een mooie oplossing die wij graag ondersteunen.”

Bezoekersdoelgroepen van ‘besser schlafen’ zijn artsen en medische beroepsbeoefenaren, vertegenwoordigers van onderzoek, gezondheidsbeleid, bedrijfsgezondheidsmanagement, handel en ook ziektekostenverzekeraars, verenigingen, clubs en scholen. Op de zaterdag van het evenement worden alle personen aangesproken die belangstelling hebben voor een betere en gezondere slaap.