Vorige week berichtten we al over de rechtsgang bij Nolte Möbel, deze week volgt een extra bevestiging van het bedrijf uit Germersheim met als strekking: er wordt gewoon nog geproduceerd.

“In aanvulling op ons schrijven van 01.02.2024 willen wij u nogmaals meedelen, dat de bedrijfsactiviteiten van Nolte Möbel GmbH & Co. KG zonder onderbreking worden voortgezet. We hebben een businessplan uitgewerkt dat ons in staat stelt om de bedrijfsactiviteiten onverminderd voort te zetten. De productie loopt en de leveringen vinden gewoon plaats. Dit garandeert dat u de goederen ontvangt die u hebt besteld. In onze huidige situatie helpt elke bestelling van u ons. We willen u daarom vragen om uw verkopen verder voort te zetten.
Heel erg bedankt voor uw ondersteuning.”