Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket ingesteld. Twee belangrijke maatregelen daarvan zijn de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Met deze twee regelingen zijn tot nu toe ruim 2 miljoen mensen geholpen. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark (beiden van SZW) aan de Tweede kamer.

NOW
Tussen de start op 6 april en 30 april zijn er ongeveer 114.000 aanvragen ingediend. De meeste daarvan, 75.000, in de eerste vier dagen. Tot nu toe zijn er 104.000 aanvragen goedgekeurd. Aan deze bedrijven is nu €1,9 miljard aan voorschotten uitgekeerd. Daarmee zijn ongeveer 1,7 miljoen mensen bereikt. Ongeveer 6.700 aanvragen zijn afgewezen, voornamelijk omdat de loonsom in januari en in november 0 euro bedraagt of dat er geen loonsom in januari en november is. De meeste aanvragers (68%) zijn werkgevers met 1 tot 10 werknemers.

Tozo
Omdat de uitvoering van de Tozo bij gemeenten ligt en dus heel verspreid is, zijn precieze cijfers pas over enige tijd beschikbaar. Momenteel wordt het aantal aanvragen geschat op ongeveer 343.000. Dit zijn aanvragen voor ondersteuning in levensonderhoud of voor een lening voor bedrijfskapitaal. Tot en met 22 april zijn de meeste aanvragen ontvangen voor inkomensondersteuning.

Minister Koolmees: “Het zijn voor veel bedrijven, werknemers en zelfstandigen echt zware tijden. Het is goed om te zien dat we met deze regelingen nu al ruim 2 miljoen mensen kunnen helpen. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk banen te behouden, zodat mensen straks weer aan de slag kunnen en de economie na de coronacrisis weer op gang kan komen. Dat lukt niet voor iedereen. We zien helaas dat mensen ondanks de maatregelen toch hun baan verliezen. Ook de komende maanden zijn heel onzeker. Ik volg de ontwikkelingen op de voet.” Op de foto de minister.