Het pensioenfonds Meubel en het pensioenfonds Houthandel gaan samen verder. De samenvoeging moet zorgen voor schaalvoordelen en een robuuste organisatie, wat weer bij moet dragen aan de toekomstbestendigheid van de regelingen in de betrokken sectoren.

Op 7 maart ondertekenden de twee fondsbesturen en de sociale partners in de bedrijfstakken een intentieverklaring over het samengaan van de twee fondsen. In de loop van dit jaar wordt de samenvoeging verder uitgewerkt. Per 1 januari 2020 zou de samenvoeging rond moeten zijn. Zo ontstaat een fonds met ongeveer 57.000 deelnemers en een belegd vermogen van ruim 4 miljard euro.