De spelers verliezen altijd in het container casino

In de maand mei zijn de containerprijzen vanuit China naar Europa 2.5 keer gestegen in vergelijking met de maand april. Klanten rapporteerden een prijsstijging van 88 procent in de periode april-mei voor een 40 voet container. De markt wordt steeds krapper met extreem hoge prijzen, het vermoeden bestaat dat schepen en containers vanuit China uit de vaart worden genomen om krapte te creëren als antwoord op de weer stijgende vraag naar Chinese goederen sinds een aantal weken. Inmiddels is de prijs tegen de 7.500 dollar.

Het goede nieuws: Container xChange verwacht in de periode na de zomer dat de prijsbubbel gaat barsten vanwege een teruglopende vraag vanuit Europa. De hoge rentestand en onrust op de arbeidsmarkt gaan zorgen voor minder uitgaven door consumenten. Het kunstmatig hooghouden van de prijzen is dan zelfs voor het rederijen-monopolie niet meer vol te houden, aldus de Duitse makelaar in containervervoer. Het bedrijf ziet het in allerijl nu al binnenhalen van bestellingen door Europa als een belangrijke reden voor de huidige exorbitante tarieven die worden gevraagd vanuit China.

Hoe gaan Nederlandse meubelleveranciers die afhankelijk zijn van toelevering vanuit China om met deze problematiek? Een rondvraag langs enkele bedrijven.

Volgens de rapportage van de Duitse makelaar in containertransport Container xChange uit Hamburg blijkt dat de containermarkt nog krapper is geworden in de maanden april en mei. Ongeveer 800 transporteurs, containerhandelaren en supply chain professionals werden gevraagd naar hun ervaringen. De vraag naar containers die vanuit Chinese havens richting het Westen varen is sterk toegenomen en stond gemiddeld op 3.200 dollar in week 21. De prijs in maart, begin april lag nog op 1.700 dollar. Dit is een stijging van 88 procent. Volgens de officiële cijfers was de stijging in mei ten opzichte van april ‘slechts’ 17 procent: van2.158 naar 2.530 dollar op 22 mei. Er zit dus duidelijk verschil tussen het officiële verhaal en de praktijk. De gegeven reden voor deze stijging van 17 procent zijn de aanhoudende aanvallen van de Houthi rebellen op schepen onder vlag van naties die Israël steunen bij de oorlog tegen Hamas in Gaza. Hoogtepunt voor de vervoerders en dieptepunt voor de klanten: in de laatste week van mei is de prijs doorgestegen tot 5.000 dollar voor een 40 voet container vanuit Shanghai naar Rotterdam. Een week verder en in de eerste week van juni staat de prijs inmiddels op 5.270 dollar vanwege de extreem vroege kerstimporten dit jaar: iedereen wil zijn spullen nu al hebben in afwachting van verdere prijsstijgingen na de zomer.

 

Heffingen
Waar zit het verschil tussen de officiële data en wat men in de praktijk meemaakt? Ook in het transport naar de Verenigde Staten is een stijging merkbaar van 950 dollar begin mei naar 2.480 dollar eind mei, een stijging van ongeveer 2.5 keer. En inmiddels dus al boven de 5.200 dollar. Een reden zou kunnen zijn dat De EU overweegt om een importtarief te gaan heffen op elektrische auto’s (Electric Vehicles oftewel EV) vanuit China Ook de Verenigde Staten denken na over het terugdringen van het aantal te importeren EV, net als Mexico en Brazilië. De Amerikanen denken zelfs na over een 100 procent importheffing. Dit zal in meer of mindere mate navolging krijgen door andere landen, zo is de algemene verwachting. Minder vraag naar EV uit China betekent minder handel voor Chinese rederijen. Op dit moment bespreken de rederijen en de Chinese EV industrie of het mogelijk is om buiten China te produceren of te assembleren om deze heffingen te omzeilen, het klassieke antwoord op importheffingen in de auto-industrie. In afwachting van de uitkomst worden er nu snel zoveel mogelijk EV verscheept die nog niet onder nieuwe heffingen vallen.

Tweede helft 2024
In deze sfeer van onzekerheid, agressie en onvoorspelbaarheid probeert de wereldhandel de vraag naar goederen voor de tweede helft van 2024 te verhogen, dat merken we ook in de meubelindustrie. Vraag en aanbod vertonen doorgaans een cyclus en de verwachting (of de hoop) is dat de vraag naar goederen die in China worden geproduceerd weer gaat toenemen na de zomer. Natuurlijk wordt dit weer als een extra reden gezien om de containerprijzen te gaan verhogen. Veel containerverkopers houden nu hun containers aan de wal in afwachting van deze toename in vraag. “De tweede helft van een jaar is altijd drukker dan de eerste helft”, zo zegt Christian Roeloffs, medeoprichter en CEO van Container xChange. In vergelijking met het einde van 2023 en het eerste kwartaal van dit jaar is de vraag naar Chinese goederen toch al gestegen. Dat neemt niet weg dat de voorraad aan containers schaars is op dit moment, kunstmatig gecreëerd of niet. De Duitse containermakelaar ziet drie ontwikkelingen voor de korte termijn: De vraag naar containers gaat hoe dan ook verder toenemen, afgaande op de toename van de vraag naar containers vanuit de Verenigde Staten. Maar er zijn dus tekorten in het aantal beschikbare exemplaren. De tweede ontwikkeling is de huidige prijsstijging die dus al een aantal weken aan de gang is en voorlopig zal blijven doorgaan. Drie is de logische conclusie van een en twee: meer vraag en minder aanbod leidt altijd tot hogere prijzen. Kleinere en middelgrote klanten zullen het met name zwaarder krijgen om containers te vinden tegen een tarief dat zij zich kunnen veroorloven. Dus: meer en beter en verder van tevoren plannen en reserveren van containerruimte. We kennen allemaal voorbeelden van meubelleveranciers die inmiddels full time medewerkers moeten inzetten op het spelen van het container kansspel in het Chinese casino. Want de uitkomsten zijn net zo grillig en onvoorspelbaar, met de schijn van manipulatie.

<<Kleinere en middelgrote klanten zullen het met name zwaarder krijgen om containers te vinden tegen een tarief dat zij zich kunnen veroorloven.<<

Druk op marges
Hoe gaan Nederlandse bedrijven om met deze situatie? Enkele bekende namen uit de interieurbranche reageren op de huidige prijsstijgingen. Als eerste: Stephan van Kruisselberge, CEO van LUMOS Home Group waar bijvoorbeeld Light & Living en It’sAboutRoMi onder vallen: “Om onze producten betaalbaar te houden is productie in Azië noodzakelijk. Zeker gezien de toenemende regeldruk rond compliance, met daarbij komende kosten. Dus dichterbij huis produceren lijkt geen antwoord. Ook zou dat ons aanbod verschralen, terwijl wij bekend staan om het brede aanbod. Dat betekent dat we vastzitten aan containervervoer uit Azië, waar een klein aantal partijen de dienst uitmaakt. En dat in een markt die de afgelopen jaren meermaals uit balans is geraakt.”

Stephan van Kruisselberge

“Angst voor nog meer schaarste en onzekerheid lijkt nu te regeren en dat drijft voor een deel de containerprijzen naar deze astronomische hoogten op. Ook de disbalans van containers op verkeerde plekken in de wereld zorgt voor problemen. We zullen als branche dus wel degelijk naar prijzen moeten kijken, en velen doen dat ook volgens mij. Waarbij we het effect op onze klanten en vooral de consument zo klein mogelijk moeten houden. Dat legt druk op onze marges en die van onze klanten. Maar we kunnen niet anders. Want zonder doorverkoop in de winkels valt de hele branche stil.”

“Efficiënt investeren dus in compliance, voorraad, winkelvloer ondersteuning, content voor online, presentatie, enzovoorts. Als een van de grootste spelers in onze branche kunnen wij dat nog wel. Kleinere ondernemingen gaan daar echter veel pijn door lijden. Vooralsnog houden we het prijseffect met verlichting en woonaccessoires beperkt, zo hebben we ook in december geen prijsverhogingen gekend. En gaan we ook nu slechts hele kleine aanpassingen doorvoeren. Maar vooral de impact op grote producten zoals kasten en banken is extreem. Wij zijn een one-stop-shop zijn voor winkeliers, dus we hebben veel productgroepen die wij aanbieden. Maar als meubels je core business is….dan wordt het snel heel lastig.”

“Deze situatie kan en mag niet lang duren en zoals al eerder in de pers werd gezegd is hier een rol voor de overheid weggelegd. Of dat kan en mag in een open en vrije economie is echter de vraag. Maar een keer het team van Eurocommissaris Mededinging Margrethe Vestager naar prijsvorming in containervervoer laten kijken lijkt mij niet gek. De impact van deze ontwikkeling komt extra hard aan. Waar tijdens Covid de vraag naar onze productgroepen extreem was, omdat geld nergens anders aan werd uitgegeven, heeft de consument nu steun nodig om dagelijkse boodschappen en huur te betalen. Kortom, minder sterke vraag en flinke kostenstijgingen zijn een verontrustende ontwikkeling, voor ons allemaal.” “De oplossing? Als altijd: blijven ondernemen. Zoeken naar wat wel kan. En blijven vernieuwen met mooie en betaalbare collecties want daar kunnen we de consumenten mee blijven verleiden, of ze nu verhuizen, verbouwen of simpelweg verfrissing zoeken. Dat blijft toch de kern.”

Misbruik van de machtspositie
Matthijs Bakker is CEO van Livingfurn uit Elst en heeft als importeur van meubelen vanuit Azië dagelijks te maken met containertarieven. Matthijs: “Het is inderdaad verschrikkelijk, er wordt misbruik gemaakt van de machtspositie door de rederijen. Ik importeer nu 26 jaar meubels en heb dit buiten corona nog niet meegemaakt. Gelukkig beschikken wij over een grote voorraad dus voor ons is het probleem op dit moment niet zo groot. Maar richting de toekomst vind ik het wel lastig.”

 

Matthijs Bakker

 

“Wij willen onze klant de beste prijs geven en dan helpen die exploderende containertarieven natuurlijk niet mee. Normale schommelingen in containertarieven zijn er altijd geweest en als de containers dan weer eens wat duurder waren dan vingen wij dat intern op, maar het grootste probleem nu is dat de prijsstijgingen exorbitant hoog zijn. Kijk, een diesel toeslag van 20-30 procent voor Europees transport, daar waren we intussen aan gewend maar prijsstijgingen van 300 tot 400 procent, dat verwacht je niet.”

<< “Er wordt misbruik gemaakt van de machtspositie door de rederijen. Ik importeer nu 26 jaar meubels en heb dit buiten corona nog niet meegemaakt.”  <<

Boeken is een ramp
Ook Lex Tiggeler van Richmond Interiors uit Obdam reageert: “De container prijzen zijn inderdaad weer absurd gestegen, nieuwe containers worden volgende maand 7000 USD!! Momenteel een container boeken is ook een ramp, het duurt soms 2 weken voordat er een container beschikbaar is. Gelukkig hebben wij de afgelopen 3 maanden meer dan 100 containers op zee gekregen voor de iets betere tarieven. Hierdoor kunnen we nu wat zendingen kunnen laten staan hopende dat deze tijdelijke verhoging niet te lang duurt.”

Lex Tiggeler 

 

“Elke disruptie wordt door de maatschappijen aangegrepen om de prijzen te verhogen. Ik ga er vanuit dat dit tijdelijk is, hopelijk zet deze niet zover door als tijdens corona. In hoeverre dit verschilt met de Covid periode is nu nog niet te zeggen. De prijzen stijgen nog steeds en de rederijen weten dat containers van 10.000-15.000 dollar ook geboekt werden. Alternatieven zijn er niet op dit moment.. Transport per trein is vanwege Rusland niet neer mogelijk. Het is even doorbijten…”

<< “We moeten het effect op onze klanten en vooral de consument zo klein mogelijk houden. Dat legt druk op onze marges en die van onze klanten. Maar we kunnen niet anders.”  <<

 

 

Hopelijk een tijdelijke piek
Raymond Oelderink is er namens Nijwie Furniture uit Almelo ook niet gerust op: “Heel eerlijk gezegd is dit een behoorlijk dilemma voor ons. Als voorraadhoudend importeur speelt dit sterk bij ons.”

“We hopen aan de ene kant nog dat dit een tijdelijke piek is, die in de loop van de zomer weer overwaait. Anderzijds weten we ook dat we deze extreme kosten stijgingen niet kunnen absorberen binnen onze marges. We zullen de komende weken dan zeker ook keuzes moeten gaan maken hoe we dit gaan doorbelasten. Het meest eerlijke is naar mijn idee een (tijdelijke) transporttoeslag. Niets doen is geen optie, die harde ervaring hebben we opgedaan tijdens de containercrisis in de tijd van de pandemie. Daarvan hebben nog de nare nasmaak in de mond. Tijdens de pandemie leek de schaarste logisch verklaarbaar door hoogconjunctuur, een tijdelijke disbalans in vraag en aanbod. Nu is er geen sprake van een hoogconjunctuur, integendeel, nu lijkt de schaarste gecreëerd te worden.”

Raymond Oelderink

“Natuurlijk speelt de situatie in de Rode zee / Suezkanaal een rol maar dat heeft niet te maken met een tekort aan containers in China. Er spelen andere machten, dat moet haast wel, die wellicht baat hebben bij deze instabiele handelssituatie. Vooralsnog zien we geen alternatief, de maakindustrie van meubelen in Europa kan bij veel productgroepen niet concurreren met Azië. Als die Industrie er überhaupt al is dan hebben ze meestal niet voldoende capaciteit. Ook dat hebben we tijdens de pandemie wel geleerd. Een spreiding van productie over meerdere landen en continenten zou dan wenselijk zijn, dat is echter niet eenvoudig. Omdat bepaalde regio’s in wereld simpelweg goed zijn in bepaalde producten en omdat daar de grondstoffen zijn plus de kennis en de ervaring.”

Helaas geen alternatief
Joost van der Vlugt van De Tol Lisse heeft een uitgesproken mening over de gang van zaken met de containertarieven. De Tol Lisse is een importeur en groothandel in woondecoratie en aanverwante producten onder de merknaam Mansion Atmosphere die vanuit Azië worden verscheept. “De containerprijzen zijn inderdaad exorbitant. De totstandkoming riekt naar het criminele maar helaas is er geen alternatief. Het zijn uit m’n hoofd 6 partijen die de mondiale dienst uitmaken en er is geen overheid, in dit geval Europa, die zich hier over uitlaat. Of in ieder geval deze praktijken een halt toeroept. Tot zover mijn mening…”

 

Joost van der Vlugt

“Hoe wij er mee omgaan is een andere zaak. Je gaat ongemerkt ook op zoek naar goederen waarvan men veel waarde in een container kan laden. Dan valt de tegenvaller procentueel mee. Maar dat is ook het enige. Je wilt als aanbieder daarnaast ook competitieve prijzen hanteren en dat is met een sterk fluctuerende markt een risico. Toch nemen we dat risico omdat wij vinden dat een afnemer op ons moet kunnen blijven rekenen. Toeslagen en verhogingen op lopende orders overwegen wij niet, net als destijds tijdens corona, om exact dezelfde reden.”

 

<< “Je gaat ongemerkt ook op zoek naar goederen waarvan men veel waarde in een container kan laden. Dan valt de tegenvaller procentueel mee.” <<

 

Europa als oplossing
Dimitri Galanidis van Diga Colmore uit Venlo, ook een bedrijf dat interieurproducten en accessoires importeert, reageert als volgt: “Wij stoppen binnenkort met het binnenhalen via containers omdat dit ons bij de vorige verhoging te veel gekost heeft. We proberen het wel uit te kienen: kleine spullen, dat gaat nog eventueel per container, maar grotere producten: dat gaat dan echt over. Het heeft een te grote impact op de uiteindelijke verkoopprijs, de klant gaat dit verschil niet betalen en het heeft ons veel geld gekost tijdens de vorige verhoging. Het alternatief vinden is lastig…producten uit Europa inkopen? Dat doen we nu al…steeds meer.”

 

Dimitri Galanidis

<< “Het alternatief vinden is lastig…producten uit Europa inkopen? Dat doen we nu al…steeds meer.” <<

 

Tot slot de stand van zaken op het moment van het afsluiten van dit artikel (half juni): Container xChange verwacht in de periode na de zomer dat de prijsbubbel gaat barsten vanwege een teruglopende vraag vanuit Europa. De hoge rentestand en onrust op de arbeidsmarkt gaan zorgen voor minder uitgaven door consumenten. Het kunstmatig hooghouden van de prijzen is dan zelfs voor het rederijen-monopolie niet meer vol te houden, aldus de Duitse makelaar in containervervoer. Het bedrijf ziet het in allerijl nu al binnenhalen van bestellingen door Europa als een belangrijke reden voor de huidige exorbitante tarieven die worden gevraagd vanuit China.

 

OOK REAGEREN? Mail naar ingmar@businesscontentmedia.nl en/of richard@businesscontentmedia.nl

 

 

Copyright
© 2024 Business Content Media Den Haag. Niets uit dit artikel of deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch,  op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Business Content Media/Vakblad Interior Business.

Dit artikel is verschenen in Vakblad Interior Business, editie Juni 2024. Nog geen abonnement of wilt u een abonnement cadeau geven? Mail naar linda@businesscontentmedia.nl voor de meest recente aanbieding