Dinsdag 16 november 2021 

De sociale partners bij de cao Retail Non-Food roepen het kabinet op om af te zien van de invoering van een coronatoegangsbewijs in de detailhandel non-food. Het leidt volgens de vakbonden en werkgevers tot een onwerkbare situatie voor de 170.000 medewerkers die onder de cao vallen. Het toegangsbewijs zou niet moeten worden ingevoerd voor medewerkers en voor klanten. 

Vakorganisaties CNV Vakmensen, RMU, AVV en De Unie trekken gezamenlijk op met INretail en de andere werkgeverspartijen bij de cao in de oproep om géén coronatoegangsbewijs in te voeren. Vakbonden en werkgevers wijzen op het grote aantal vacatures in de detailhandel, het recht op privacy en het gebrek aan draagvlak voor het toegangsbewijs. 

“We verwachten door de verdeeldheid in de samenleving veel boze klanten en agressie aan de deur, vanwege wachtrijen en klanten die niet mee willen werken. Door te werken met de anderhalve meternorm en minder klanten in de winkel kunnen we dit voorkomen,” constateren de sociale partners. 

Vanwege de toch al drukkere feestdagenperiode kiezen werkgevers en vakbonden voor het hanteren van wat uitvoerbaar is en bewezen effectief in de strijd tegen corona: de anderhalve meternorm in de winkels. 

De invoering van een coronatoegangsbewijs voor medewerkers leidt tot de ongewenste situatie dat een werkgever zijn werknemers moet vragen naar een vaccinatiebewijs of verplichte dagelijkse test bij niet-gevaccineerd zijn. Op het recht op privacy wordt ingeboet als werkgevers vragen naar een coronatoegangsbewijs. Werkgevers willen helemaal niet verplicht controleren op een coronatoegangsbewijs. Als wel gecontroleerd moet worden, zal een deel van de werknemers niet aan het werk kunnen. Dit levert dan weer extra werkdruk op voor de collega’s in een reeds drukke feestperiode en werkt onderlinge discussies in de hand. “Dit alles moeten we echt zien te voorkomen want het leidt tot verdere polarisatie op de werkvloer en in de samenleving. Met een mondkapje op bij zowel de klant als de medewerker en een veilige afstand houden, is het werken in en het bezoek aan winkels goed en veilig te organiseren en is een werkbare en bewezen effectieve oplossing voorhanden.” 

Wat de vakbonden en werkgevers verbaast is dat in ‘niet-essentiële’ winkels straks waarschijnlijk gecontroleerd moet worden op een coronatoegangsbewijs bij klanten en werknemers, terwijl in supermarkten, waar de afstand tussen klanten vaak juist kleiner is, een mondkapje door het kabinet wèl als afdoende wordt beschouwd.