Leolux is gevestigd in Venlo. De provincie Limburg heeft de afgelopen week veel last gehad van de Maas die buiten haar oevers is getreden plus een enorme hoeveelheid regen. Via een bericht laat de fabrikant weten dat deze natuurramp geen invloed heeft gehad op de fabriek.

“We krijgen veel vragen over de wateroverlast. Heeft Leolux er ook mee te kampen? Gelukkig is de situatie voor ons op dit moment gunstig.
Na de overstromingen van 1993 en 1995 zijn er langs de Maas enorm veel maatregelen genomen. Leolux heeft haar fabriek bij de Maas liggen, maar de dijken lijken op hun taak berekend. Tot nu toe blijft het water aan de goede kant van de dijk en er lijkt voldoende marge te zijn.”

Leolux vervolgt: “We vertrouwen erop dat we het droog houden en rekenen erop dat de situatie na het weekend langzaam weer normaal wordt. Natuurlijk gaan onze gedachten uit naar de mensen die getroffen zijn door het water, in Nederland en de landen om ons heen. Wij wensen hen heel veel sterkte!”