De afgelopen maand is de stand van de Interior Index na vier achtereenvolgende maanden van dalen, eindelijk weer gestegen. De Index sloot de maand af op een stand van 10,0, wat een stijging van twee punten betekent. De verbetering wordt met name veroorzaakt door positieve cijfers over het producentenvertrouwen en de weekomzetmutaties van woonwinkels.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten steeg in mei met ruim drie punten. Deze deelindicator is in mei uitgekomen op 9,8. 39 Procent van de woondetaillisten noteerde een toename van de weekomzet tegenover 29 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 45 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. Slechts 17 procent voorziet een omzetdaling.

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers stijging

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers daling
  • Consumenten vertrouwen april 2018
  • Consumenten vertrouwen mei 2018

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in mei 2018 minder positief, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 23, tegen 25 in april. Consumenten oordelen in mei minder positief over de economie dan in april. De deelindicator Economisch klimaat gaat van 47 in april naar 43 in mei. Zowel het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden, als het oordeel over de afgelopen twaalf maanden verslechterde. De koopbereidheid neemt een fractie af in mei. Deze deelindicator komt in mei uit op 10, tegen 11 in april. Consumenten oordelen in mei iets negatiever over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden. Ook zijn zij minder positief over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden. Verder vinden consumenten de tijd iets minder gunstig voor het doen van grote aankopen dan in april.

Producentenvertrouwen

Na twee dalingen op rij, is het producentenvertrouwen weer toegenomen. Het producentenvertrouwen ging van 8,2 in april naar 9,8 in mei, maakt het CBS bekend. Dat is de op twee na hoogste waarde ooit. Producenten waren in mei vooral positiever over de verwachtbedrijvigheid dan een maand eerder.

  • Consumenten vertrouwen april 2018
  • Consumenten vertrouwen mei 2018

Verkochte woningen

Woningmarkt
In april 2018 registreerde het Kadaster 16.267 verkochte woningen. Dit is een daling van 2,6 procent ten opzichte van april 2017. Vergeleken met de voorgaande maand, maart 2018, is er sprake van een daling van 18,6 procent. Omdat de mutatiecijfers in vergelijking tot de maand een jaar geleden minder negatief zijn dan in de voorgaande maand hebben de nieuwe cijfers een positief effect op de ontwikkeling van de stand van de Index. De deelindicator van de woningmarkt steeg namelijk van -7,7 naar -2,6. Het aantal woningtransacties is sinds begin dit jaar iedere maand lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de continue stijgende lijn in het aantal woningtransacties, die vanaf juli 2013 wer ingezet. De eerste vier maanden van 2018 laten een daling zien in het aantal woningtransacties ten opzichte van dezelfde maanden in het voorgaande jaar. Zo wisselden in januari 3,1% minder woningen van eigenaar, in februari 9,1%, in maart 7,7% en registreerden we in april van dit jaar 16.267 woningverkopen, 2,6 % minder dan in april 2017.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata. Kijk voor de meest actuele stand op www.interiorbusiness.nl/index.