Tijdens de afgelopen editie van Design District (waarover u in de komende uitgave van Interior Business Magazine een uitgebreid verslag kunt lezen) vergaderde de Vereniging Interieur Importeurs en Agenten (VIIA) in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Het merendeel van de leden besprak met elkaar de omzetcijfers van het afgelopen halfjaar en luisterde naar een presentatie van de bni (beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten).

Daarin werd kort verteld wat de beroepsvereniging doet aan behartiging voor haar 400 leden en werd terloops aangestipt dat men blij is dat de titel van interieurarchitect opnieuw door de overheid beschermd is. Nederland is een van de weinige landen waar interieurarchitectuur een aparte opleiding en titel heeft, in veel andere landen is het een onderdeel van de totale opleiding tot architect. Er werden vanuit de zaal vragen gesteld over hoe de bni een samenwerking tussen haar leden en interieuragenten ziet: ervaring leert dat architecten vaak de agent passeren en rechtstreeks contact opnemen met de buitenlandse fabrikant. Het antwoord was dat de bni hoe dan ook openstaat voor samenwerking en dat contactgegevens tussen VIIA en bni uitgewisseld zouden moeten worden. In het kader daarvan beloofde Bart Brugman dat de VIIA stappen gaat zetten in haar digitale aanwezigheid, ook op social media. De vereniging is ook zeer verheugd met de zes nieuwe leden die zich hebben aangemeld (waaronder luudo design uit Venray).

Na een boeiende rondleiding door het complex van de Van Nelle Fabriek (gebouwd in 1930 en inmiddels zowel Rijksmonument als beschermd op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO) volgde een lunch, waarna de leden zich naar de hallen begaven om de beurs te bezoeken.