De afgelopen maand is de stand van de interior index licht gedaald. De index sloot de maand september af op een stand van 5,8, wat een daling van 1,3 punten ten opzichte van de voorgaande maand betekent. De daling wordt met name veroorzaakt door negatieve cijfers over de weekomzetmutaties van woonwinkels. Voor het eerst sinds mei 2017 noteerden er meer woonwinkels een omzetdaling dan een omzetstijging.

Weekomzetmutaties woondetaillisten De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde de afgelopen maand met ruim vijf punten. Deze deelindicator is in september daardoor uitgekomen op -2,1. Voor het eerst sinds mei 2017 is deze deelindicator in het rood beland. 31 Procent van de woondetaillisten noteerde een toename van de weekomzet tegenover 33 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 33 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. Dat is twee procent minder dan in de voorgaande maand. 27 Procent voorziet een omzetdaling; dat is vier procent meer ten opzichte van augustus. Daarmee is het optimisme voor de komende maand in de woondetailhandel wederom iets afgenomen. Deze ontwikkeling is al vanaf begin 2018 gaande.

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers stijging

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers stijging
  • Consumentenvertrouwen augustus 2018
  • Consumentenvertrouwen september 2018

Consumentenvertrouwen De stemming onder consumenten is in september 2018 voor de tweede maand op rij iets minder positief dan een maand eerder, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen daalt 2 punten en komt uit op 19. Consumenten oordelen in september minder positief over de economie dan in augustus. De deelindicator Economisch klimaat daalt van 40 naar 34. Zowel het oordeel over de afgelopen als dat over de komende twaalf maanden was minder positief dan in augustus. De koopbereidheid neemt een fractie af in september. Deze deelindicator komt uit op 8, tegen 9 in augustus. Consumenten zijn iets minder positief over hun financiële situatie en zij vinden de tijd wat minder gunstig voor het doen van grote aankopen.

Producentenvertrouwen Ook de producenten in de industrie waren in september 2018 iets minder positief dan een maand eerder. Het vertrouwen ging van 5,9 in augustus naar 5,7 in september, zo maakt het CBS bekend. Producenten in de industrie waren in september minder positief over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Over de voorraden gereed product oordeelden ze echter iets positiever. Het oordeel van de producenten over de orderportefeuille bleef nagenoeg gelijk. Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groterdan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

  • Producentenvertrouwen augustus 2018
  • Producentenvertrouwen september 2018

Verkochte woningen

Woningmarkt In augustus zijn er volgens het Kadaster 20.892 woningen verkocht. Dat is 0,5 procent meer dan in augustus 2017. Omdat de mutatiecijfers in vergelijking tot de maand een jaar geleden beter zijn dan in de voorgaande maand hebben de nieuwe cijfers een positief effect op de ontwikkeling van de stand van de barometer. De deelindicator van de woningmarkt steeg namelijk van -2 naar 0,5. De toename van het aantal woningverkopen vindt vooral buiten de Randstad plaats. Afgelopen maand steeg het aantal transacties ten opzichte van vorig jaar in Zeeland (25,2%), Friesland (14,3%), Groningen (12,4%), Overijssel (6,2%) en Drenthe (4,0%) het sterkst. Dat zijn de provincies waarin het aantal woningverkopen na het herstel van de woningmarktcrisis achterbleef. Het aantal transacties in met name Flevoland (-10,1%) en Noord-Holland (-5,6%) blijft dalen.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata. Kijk voor de meest actuele stand op www.interiorbusiness.nl/index.