Binnen de organisatie van Leotex B.V. hebben recent nieuwe ontwikkelingen plaats gevonden.

Inge Debets is per heden terugtreden als directie en heeft het stokje overdragen aan Mark Straatman en Bjorn van Herk.

Deze bedrijfsovername brengt voor relaties geen merkbare veranderingen met zich mee. Zij kunnen dan ook blijven rekenen op dezelfde service zoals zij deze van hen gewend zijn.

Inge zal nog een periode aanblijven om voor een soepele overdracht te zorgen aan Mark en Bjorn. Daar Mark en Bjorn samen al zo’n 20 jaar ervaring hebben binnen de organisatie van Leotex B.V. is de verwachting dat de volledige overdracht spoedig afgerond kan worden.

Mark zal zijn kennis voornamelijk in gaan zetten op inkoopgebied en productontwikkeling. Bjorn zal datzelfde doen op gebied van commercie.


Contactgegevens:

Mark Straatman | markstraatman@leotex.nl | 06-14 52 07 26

Bjorn van Herk | bjornvanherk@leotex.nl | 06-51 59 06 87