Dit voorjaar ging onderzoeksbureau Locatus wederom de straten op om de halfjaarlijkse passantentellingen uit te voeren in 33 winkelgebieden. De resultaten van deze tellingen laten een forse opleving van de drukte in de Nederlandse winkelstraten zien.

De coronatijd drong het aantal passanten in de Nederlandse winkelstraten enorm terug, ook in periodes met nauwelijks coronabeperkingen. In vergelijking met 2019 telden wij op veel plekken in 2020 en 2021 minder dan de helft van de mensen.

In 2022 en 2023 constateerden we een voorzichtig herstel van de drukte in de winkelstraat, maar de passantenaantallen lagen eind 2023 nog steeds op maar 75% van de aantallen die we in 2019 telden. Bij de tellingen van dit voorjaar zien we een forse verbetering. De passantenaantallen zijn vrijwel gelijk aan die van 2019.

Dit herstel zien we echter niet in alle centra, maar vooral in de echte grote winkelsteden. In Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Den Bosch telden wij dit voorjaar zelfs meer passanten dan dat we voor corona deden. In kleinere steden zien we ook herstel, maar daar liggen de aantallen nog wel onder die van 2019. Tijdens corona deden de kleinere steden het juist relatief beter dan de grote steden. Nu lijkt de trend van voor corona terug. Het winkelen gebeurt steeds meer, maar de grote aantallen beperken zich tot de grootste centra van Nederland.

Zie voor meer informatie: https://locatus.com/blog/passantencijfers-voorjaar-2024/