De stand van de woonbranche economische barometer is in januari een fractie gedaald. De barometer sloot de maand januari af op een stand van -2,65. Dat is een daling van 0,35 punten. De deelindicatoren waaruit de barometerstand is opgebouwd die negatief staan zijn het consumentenvertrouwen en de omzetontwikkeling van woondetaillisten. De positieve cijfers over de woningmarkt werden overschaduwd door de omzetontwikkeling van de woondetaillisten als gevolg van de lockdown.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand december 2020 uitgekomen op -8,3. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in december een afname van de omzetwaarde van 8,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden volgens het CBS. Het volume nam zelfs met 10,2 procent af. De daling heeft alles te maken met de lockdown situatie die medio december van kracht werd. 

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten december 2020

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten november 2020

%

Consumenten vertrouwen januari 2021

%

Consumenten vertrouwen december 2020

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in januari 2021 nauwelijks veranderd in vergelijking met een maand eerder, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -19, tegen -20 in december 2020. Consumenten oordeelden in januari nagenoeg hetzelfde over de economie als in december. De deelindicator economisch klimaat ging van -40 naar -39. De koopbereidheid kwam in januari net als in december uit op -6. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten echter ongunstiger dan in december.

Producentenvertrouwen
In januari 2021 waren industriële ondernemers voor het eerst na maart 2020 gemiddeld weer positief. Het producentenvertrouwen ging van -0,4 in december naar 0,6 in januari, aldus het CBS. Dat komt doordat het oordeel van ondernemers over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid verbeterde. Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt kleiner dan het aantal dat de voorraden te klein vindt. De deelindicator oordeel over de orderpositie is negatief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie klein vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille groot acht, gelet op de tijd van het jaar.

%

Producentenvertrouwen januari 2021

%

Producentenvertrouwen december 2020

Verkochte woningen

Woningmarkt
In december 2020 zijn er volgens cijfers van het CBS 26.208 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 16,1 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van november werden er in december maar liefst 42,1 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op 16,1. Dat is een forse verbetering ten opzichte van de voorgaande maand.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier