De stand van de woonbranche economische barometer is in juli, na een verbetering in juni, verder opgekrabbeld. De barometer sloot de maand juli af met een stijging van bijna zes punten ten opzichte van de voorgaande maand, op een stand van -1,7. De meeste deel- indicatoren waaruit de barometerstand is opgebouwd verbeterden de afgelopen maand. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen verbeterden in juli. En de omzet van woonwinkels steeg, net als in de voorgaande maand, ongekend sterk. Ook de deel-indicator over de woningmarkt is de afgelopen maand verbeterd. Ondanks de positieve ontwikkelingen staat de barometer nog wel in het rood.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand juni 2020 uitgekomen op 13,6. Het is de tweede maand op rij waarin deze deelindicator sterk positief staat. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in juni een stijging van de omzetwaarde van 13,6 procent ten opzichte van de voorgaande periode volgens het CBS. Het volume nam toe met 13,4 procent.

%

Woonwinkels stijging omzetwaarde juni 2020

Consumentenvertrouwen in juni 2020

Consumentenvertrouwen in juli 2020

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten verandert in juli nauwelijks, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op -26, tegen -27 in juni. De koopbereidheid gaat van -11 naar -10. Consumenten zijn over de financiële situatie in de afgelopen 12 maanden negatiever. Verder is hun oordeel over de financiële situatie in de komende 12 maanden minder negatief en vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in juni.

Producentenvertrouwen
In juli waren industriële ondernemers opnieuw minder negatief dan in de voorgaande maand, aldus het CBS. Het producentenvertrouwen ging van -15,1 in juni naar -8,7 in juli. In juli verbeterde het oordeel over de verwachte bedrijvigheid opnieuw aanzienlijk, en was voor het eerst na februari weer positief. De ongekende verslechtering in april is in drie maanden tijd volledig teniet gedaan. Daarnaast was het oordeel over de orderportefeuille minder negatief. Het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product bleef onverminderd negatief.

Producentenvertrouwen juni 2020

Producentenvertrouwen juli 2020

Verkochte woningen in juni 2020

Woningmarkt
In juni 2020 zijn er volgens cijfers van het CBS 17.722 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 14,4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van mei werden er in juni 3,4 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op 14,4. Dat is een sterke verbetering van deze deelindicator ten opzichte van de voorgaande maand.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de omzetontwikkeling van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata. Kijk voor de meest actuele stand op www.interiorbusiness.nl/index.