De stand van de woonbranche economische barometer is in oktober ruim zes punten gestegen. De barometer sloot de maand oktober af op een stand van -4,2. De deelindicatoren waaruit de barometerstand is opgebouwd die negatief staan zijn het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen. De  woningmarkt en de omzetontwikkeling van woondetaillisten laten echter een positief beeld zien.

De Woonbranche economische barometer is ontwikkeld in en voor een normale marktsituatie, dus zonder corona pandemie. Vooralsnog lijken de gevolgen van de corona crisis een positief effect te hebben op de woondetailhandel. Men brengt meer tijd thuis door en de bespaarde budgetten op het gebied van vakanties en horecabestedingen worden voor een belangrijk deel besteed aan producten voor in en om het huis.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand september 2020 uitgekomen op 6,2. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in september een toename van de omzetwaarde van 6,2 procent ten opzichte van de voorgaande periode volgens het CBS. Het volume steeg met 6,5 procent. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden is de omzetwaarde in september zelfs gestegen met 18,2 procent.

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten maand september 2020

%

Index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten augustus 2020

%

Consumenten vertrouwen oktober 2020

%

Consumenten vertrouwen september 2020

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in oktober iets verslechterd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -30, tegen -28 in september. De deelindicator economisch klimaat ging van -58 naar -61. Over de economie in de komende twaalf maanden waren de consumenten negatiever dan in september. De koopbereidheid kwam net als in september uit op -9. Consumenten waren een fractie optimistischer over de financiële situatie in de komende twaalf maanden en iets negatiever over die in de  afgelopen twaalf maanden. De vraag of het een gunstige tijd is voor het doen van grote aankopen werd net zo negatief beantwoord als in september.

Producentenvertrouwen
Na vijf maanden op rij minder negatief te zijn geweest, waren industriële ondernemers in oktober wat negatiever dan een maand eerder. Het producentenvertrouwen ging van -4,8 in september naar -5,6 in oktober, aldus het CBS. Producenten waren in oktober voor de derde maand op rij somberder over de verwachte bedrijvigheid. Ze waren echter minder negatief over de orderportefeuille en positiever over hun voorraden gereed product.

%

Producentenvertrouwen oktober

%

Producentenvertrouwen september

Verkochte woningen

Woningmarkt
In september 2020 zijn er volgens cijfers van het CBS 20.601 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 12,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van augustus werden er in september 8,2 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op 12,5. Dat is een verbetering van 15 punten ten opzichte van de voorgaande maand.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier