De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen. Het beeld voor de export is in april 2022 minder gunstig dan een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Exportradar van CBS is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Een indicator verbeterde, de overige vijf indicatoren verslechterden.

De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export. De indicatoren die het CBS hanteert voor de Exportradar staan hieronder in vettere letters. Op de foto de Brandenburger Tor in Berlijn, de hoofdstad van onze belangrijkste exportmarkt Duitsland.

De jaar-op-jaargroei van de Duitse productie industrie was groter dan een maand eerder. Zowel het Duitse producentenvertrouwen als het producentenvertrouwen van de eurozone waren echter een stuk minder positief. Het oordeel van de Nederlandse en Europese ondernemers over hun buitenlandse orderpositie verslechterde. Dat gold ook voor de jaar-op-jaarmutatie van de reële wisselkoers.