In februari is de stand van de woonbranche economische barometer weliswaar gestegen, maar nog altijd negatief. De barometerstand verbeterde in de maand februari met bijna vier punten ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee komt de barometerstand eind februari op een stand van -6,5. In de afgelopen maand verbeterde met name de cijfers over de woningmarkt. De deelindicator over de omzetontwikkeling van woondetaillisten daalde echter flink.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand januari 2024 uitgekomen op -4,9. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in januari een krimp van de omzetwaarde van 4,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetdaling werd vooral veroorzaakt door een lager verkoopvolume. Het verkoopvolume daalde met 4,7 procent. Maar ook het prijsniveau daalde een fractie. Ook ten opzichte van de voorgaande maand was er sprake van zowel een daling van de waarde als het volume en het prijsniveau.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten januari 2024

%

Consumenten vertrouwen februari 2024

%

Consumenten vertrouwen januari 2024

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten verbeterde in februari weer iets, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen steeg van -28 in januari naar -27 in februari. Consumenten waren in februari iets pessimistischer over de economie dan in januari. Consumenten vonden de tijd voor het doen van grote aankopen wel wat minder ongunstig dan in januari.

Producentenvertrouwen
De producenten in de industrie waren in februari een fractie minder negatief dan in januari. Het vertrouwen ging van -4,4 in januari 2024 naar -4,2 in februari 2024, aldus het CBS. Fabrikanten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. Over de orderportefeuille waren ze echter negatiever. Een deelindicator was positief. Het aantal producenten dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal dat een afname van de productie voorziet. De andere twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Het aantal producenten dat de orderpositie groot acht, was kleiner dan het aantal dat de orderportefeuille klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal producenten dat de voorraad eindproduct als klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden groot vindt.

%

Producentenvertrouwen februari 2024

%

Producentenvertrouwen januari 2024

Verkochte woningen

Woningmarkt
In januari 2024 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 14.452 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 10,1 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Wel zijn er ten opzichte van de maand december in januari 26,1 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -8,3 in januari gestegen naar +10,1 in februari 2024.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier