De stand van de woonbranche economische barometer is in maart voor de vierde maand op rij gedaald. De barometer sloot de maand maart af op een stand van -8,8. Dat is een daling van ruim vier punten ten opzichte van de voorgaande maand. De positieve cijfers over de woningmarkt en het producentenvertrouwen konden niet opboksen tegen de sterke omzetdaling van de woondetaillisten als gevolg van de overheidsmaatregelen en de negatieve stand van het consumentenvertrouwen.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand februari 2021 uitgekomen op -29,8. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in februari een afname van de omzetwaarde van 29,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden volgens het CBS. Het volume nam zelfs met 31,9 procent af. Deze daling wordt volledig veroorzaakt door de lockdown situatie die medio december van kracht werd. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus leidden tot een ongekende krimp van de omzet. Ten opzichte van januari is er echter wel sprake van enige verbetering.

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten februari 2021

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten januari 2021

%

Consumenten vertrouwen maart 2021

%

Consumenten vertrouwen februari 2021

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in maart 2021 nagenoeg hetzelfde gebleven als een maand eerder, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -18, tegen -19 in februari 2021. Consumenten waren in maart iets minder negatief over de economie dan in februari. De deelindicator economisch klimaat ging van -41 naar -39. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten iets minder ongunstig dan in februari.

Producentenvertrouwen
In maart 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie verbeterd. Het producentenvertrouwen ging van 0,1 in februari naar 3,4 in maart, aldus het CBS. Dat is de hoogste stand van het afgelopen jaar. De ondernemers in de industrie waren in maart optimistischer over de toekomstige bedrijvigheid dan een maand eerder. Ook oordeelden zij positiever over de orderpositie. Het oordeel over de voorraden gereed product bleef gelijk aan de voorgaande maand. Alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief.

%

Producentenvertrouwen maart 2021

%

Producentenvertrouwen febuari 2021

Verkochte woningen

Woningmarkt
In februari 2021 zijn er volgens cijfers van het CBS 16.871 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 9,4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van januari werden er in februari wel 31,2 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op 9,4. Dat is positief, maar wel een stuk lager dan in de voorgaande maand.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier