Na drie onderhandelingsrondes heeft de onderhandelingsdelegatie van CBM met instemming van het bestuur van CBM op 19 december jl. een eindbod gedaan aan de vakbonden – FNV en CNV vakmensen – voor een tweejarige cao.

De bonden hebben dit eindbod geaccepteerd. Er is dus een nieuwe tweejarige cao tot stand gekomen.

De nieuwe cao bevat de navolgende afspraken:

 • Loonsverhoging:
 • Op 1 januari 2018 worden de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd met € 35, – bruto per maand.
 • Op 1 april 2018 worden de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd met 1%.
 • Op 1 januari 2019 worden de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd met € 45,- bruto per maand.
 • Op 1 april 2019 worden de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd met 1%.
 • Het dagvenster wordt met een uur verruimd en zal beginnen om 6:00 uur in plaats van om 7:00 uur (het dagvenster is dan van 6:00 uur tot 22:00 uur en het nachtvenster 22:00 uur tot 6:00 uur).
 • De leeftijdsgrens om overwerk en werk in ploegendiensten te kunnen weigeren wordt verhoogd van 55 naar 57 jaar.
 • Ter verbetering van het pensioen is afgesproken de franchise op termijn te verlagen naar de AOW-grens. De franchise wordt in 2018 met € 1.000, – verlaagd. In 2019 zal de franchise nogmaals verlaagd worden met € 1.000, -.
 • Werknemer ontvangt jaarlijks een bijdrage in de vakbondscontributie van € 60, – netto.
 • Ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers ouder dan 55 jaar zal in een werkgroep bekeken worden of de 4-daagsewerkweekregeling verandering behoeft.
 • Een werkgroep zal onderzoek doen naar de in de sector betaalde lonen in verband met het huidige loongebouw.
Toelichting CBM

Uitgaande van de gemiddelde loonsom in de sector (bron: BPF Meubel) betekent deze afspraak een gemiddelde stijging van de lonen van 2% voor 2018 en 2,4% voor 2019. Voor de lagere lonen valt de loonsverhoging van € 35, – en € 45, – percentueel iets hoger uit en voor de hogere lonen dus wat lager.

Met de afspraak om het dagvenster in de ochtend met een uur te verruimen en de afspraak om de leeftijdsgrens van 55 naar 57 jaar te verhogen, vanaf wanneer werknemers overwerk en werk in ploegendiensten kunnen weigeren, hebben we een goede stap gezet in de richting van een flexibeler cao.

CBM heeft eerder met de vakbonden afgesproken de cao te moderniseren en te herschrijven in begrijpelijker Nederlands. Vanaf dit jaar wordt een nieuwe tekst gebruikt.

Eerder is ook afgesproken om naar een nieuw functiegebouw te kijken. Inmiddels is er een nieuw functiegebouw. In samenwerking met AWVN en CBM-leden zijn nieuwe functieprofielen gemaakt, deze zijn terug te vinden in de nieuwe cao. Binnenkort publiceren we hier meer over via de nieuwsbrief en website.