In 68 procent van de gemeenten mogen de winkels elke zondag open. Dat is een groei van 13 procent ten opzichte van 2016. Toen mochten de winkels in 60 procent van de gemeenten 7 dagen per week open. Het ziet er naar uit dat in nog eens 30 gemeentes verruiming van de zondag-openstelling op stapel staat. Dat blijkt uit onderzoek van Detailhandel Nederland naar de reeds doorgevoerde regelingen voor winkeltijden en de plannen van de nieuwe gemeentebesturen.

“Een heel mooie ontwikkeling. Consumenten kunnen straks op momenten die hun het beste uitkomen hun boodschappen of aankopen doen. Uiteraard zouden we in de overige gemeenten ook graag een bredere winkelopeningstijden-regeling zien”, aldus Sander van Golberdinge, directeur Detailhandel Nederland. In gemeenten die geen wekelijkse koopzondag hebben, mogen winkels overigens ook wel op zondagen open, maar bijvoorbeeld niet elke week, niet overal of niet alle typen winkels.

Koopfeestdagen en tijdens Goede Vrijdag en Kerstavond 

Ook winkelen tijdens feestdagen is op veel plekken mogelijk. In bijna de helft van de gemeenten mogen alle winkels op elke feestdag open. In de andere gemeenten mogen sommige winkels (zoals supermarkten) vaak wel op een aantal feestdagen open. Helaas zijn de avonden van Goede Vrijdag en 24 december meestal uitgezonderd van deze vrijstelling.

In één op de elf gemeenten mogen winkels praktisch het hele jaar open: 7 dagen per week, tijdens feestdagen en op de avonden van Goede Vrijdag en 24 december. Dat kan bijvoorbeeld in Rotterdam, Almere en in veel relatief kleine gemeenten, maar niet in Amsterdam. Losser heeft zelfs een ‘24/7/365-open’ regeling.

Draagvlak lokale politiek voor koopzondag groeit fors 

Winkeliers mogen alleen op zondagen, feestdagen en in de avond van Goede Vrijdag en 24 december open als de gemeente daar toestemming voor geeft. Dat is steeds vaker het geval.

Bijna één op de vier gemeentebesturen heeft nieuwe plannen met de winkeltijden. Hiervan opteert 43% voor het versoepelen van de winkeltijden. 28% wil de (soms met moeite) verworven koopzondagen borgen. Dat is opvallend vaak ook met steun van ChristenUnie en SGP. Geen enkel bestuur wil de reeds toegestane openingsmogelijkheden beperken. Een minderheid van de gemeentebesturen heeft afgesproken om de zondagsrust zo veel mogelijk te handhaven. Aan deze besturen nemen altijd SGP en/of ChristenUnie deel.

Uitdaging voor nieuwe gemeenteraden 

Detailhandel Nederland is blij dat het steeds gewoner wordt, dat winkeliers zelf mogen bepalen, wanneer zij hun winkels openen. Toch is het karwei wat dat betreft niet af. Ook zou er meer aandacht mogen zijn voor de openingstijden op feestdagen, de zondagochtend en het speelveld: soms mogen alleen bepaalde typen winkels open. Daar ligt dus nog een uitdaging.