Herbert Seevinck is managing director en eigenaar van het designbureau Mijksenaar met vestigingen in Amsterdam en New York én hij  is de nieuwe voorzitter van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO). Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 juli nam Seevinck het stokje over van Timo de Rijk, die zes jaar lang het voorzitterschap op zich nam.

Seevinck, van huis uit bedrijfseconoom, had voordat hij in 2007 bij bureau Mijksenaar begon een aantal leidinggevende functies bij o.a. Schiphol. Hij is bestuurlijk actief voor onder meer de stichting Vrienden van de Hermitage, de stichting Humanity House en de stichting Paul Mijksenaar. Hij was enige jaren voorzitter van de commissie Internationalisering van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Als voorzitter van de BNO richt Seevinck zich de komende jaren op de versterking en verbreding van de basis van de vereniging; daarnaast wil hij nadrukkelijk over de grenzen reiken. Met name het werven van nieuwe leden, het te voeren communicatiebeleid en verdere internationalisering hebben zijn prioriteit.

Ook zet hij zich graag in voor een grotere digitale profilering van de BNO: ‘We brengen ontwerpdisciplines samen en maken zo de Nederlandse ontwerpwereld als geheel sterker. Er liggen veel mogelijkheden om bijvoorbeeld jonge ontwerpers een interactief podium te bieden waarop ze elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.’