In memoriam

Verdrietig nieuws. Bedroefd heeft de VIIA kennis genomen van het overlijden van Anton van der Lande. Anton is, op 66 jarige leeftijd, na een kort ziekbed op dinsdag 16 november 2021 overleden.

Anton van der Lande is sedert 2012 lid van de VIIA (Vereniging Interieur Importeurs & Agenten) en vanaf 2017 als bestuurslid.

”Hij heeft zich tijdens zijn bestuursperiode energiek ingezet voor de behartiging van de belangen van de VIIA leden. Anton heeft gedurende zijn bestuursperiode intensief en onbezoldigd een belangrijk deel van zijn tijd als eigen ondernemer benut om de VIIA leden verder te helpen en de leden van de vereniging een goede naam te geven in de bedrijfskolom. Ook is het zijn verdienste geweest dat er een hechte samenwerking tot stand is gekomen met andere organisaties in de interieurbranche.”

”Wij verliezen in Anton een ontzettend fijn, warm en zeer bevlogen persoon en zullen Anton blijven gedenken voor wat hij voor de branche heeft betekend. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.”