De graadmeter voor de woonbranche, de woonbranche economische barometer, is in de maand mei, na licht herstel in de voorgaande maand, toch weer flink gezakt. De stand van de woonbranche economische barometer is in de maand mei ruim vijf punten gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee eindigde de barometer de maand mei op een stand van -13,1. Met uitzondering van het consumentenvertrouwen lieten alle deelindicatoren waaruit de barometerstand is opgebouwd de afgelopen maand een verslechtering zien. De daling was het sterkst op het gebied van de woningmarkt.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand april 2023 uitgekomen op +3,3. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in april een toename van de omzetwaarde van 3,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetgroei werd echter wel volledig veroorzaakt door een hoger prijsniveau. Het verkoopvolume daalde aanzienlijk met 4,6 procent

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten april 2023

%

Consumenten vertrouwen mei 2023

%

Consumenten vertrouwen april 2023

Consumentenvertrouwen
Consumenten waren in mei vrijwel even pessimistisch als een maand eerder, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen is laag. In mei kwam het vertrouwen uit op -38, tegen -37 in april. Consumenten waren in mei pessimistischer over de economie dan in april. De deelindicator economisch klimaat daalde naar -53, ten opzichte van -48 in april. Met name het oordeel van consumenten over de economie in de komende twaalf maanden was negatiever. De koopbereidheid kwam in mei uit op -28, tegen -30 in april. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten een fractie minder ongunstig dan in de voorgaande maand.

Producentenvertrouwen
De ondernemers in de industrie waren in mei minder positief. Het producentenvertrouwen ging van 3,0 in april naar 2,1 in mei, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat de producenten minder positief waren over de orderportefeuille. Ook over de verwachte productie in de komende drie maanden oordeelden ze minder positief. Hun oordeel over de voorraden gereed product was negatiever.

%

Producentenvertrouwen mei 2023

%

Producentenvertrouwen april 2023

Verkochte woningen

Woningmarkt
In april 2023 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 12.816 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 19,8 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van maart werden er in april 17,1 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -2,4 in april gedaald naar -19,8 in mei 2023.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier