De stand van de woonbranche economische barometer is in de maand januari verder gestegen en staat op het hoogste punt van de afgelopen tien maanden. Daarmee is de barometerstand nog niet uit het rood. De barometer eindigde de maand januari op een stand van -7,8 wat een stijging van ruim zes punten betekent ten opzichte van de voorgaande maand. Alle deelindicatoren lieten de afgelopen maand een verbetering zien ten opzichte van de voorgaande maand.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand december 2022 uitgekomen op +10,5. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in december een toename van de omzetwaarde van 10,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetgroei werd veroorzaakt door een hoger prijsniveau dan een jaar geleden. Het volume daalde wel met 1,8 procent.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten december 2022

%

Consumenten vertrouwen januari 2023

%

Consumenten vertrouwen december 2022

Consumentenvertrouwen
Consumenten waren in januari 2023 opnieuw minder pessimistisch dan een maand eerder, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen is echter nog uitzonderlijk laag. In januari 2023 kwam het vertrouwen uit op -49, tegen -52 in december 2022. Consumenten waren vooral minder pessimistisch over de economie in de komende twaalf maanden. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten een fractie minder ongunstig dan in december.

Producentenvertrouwen
De stemming onder ondernemers in de industrie is in januari opnieuw een fractie positiever dan een maand eerder. Het vertrouwen ging van 3,3 in december naar 3,6 in januari, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat ondernemers wat positiever waren over hun orderpositie. Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Een deelindicator was echter negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

%

Producentenvertrouwen januari 2023

%

Producentenvertrouwen december 2022

Verkochte woningen

Woningmarkt
In december 2022 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 21.336 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 3,8 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van november werden er in december zelfs 40,9 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -5,6 in december gestegen naar +3,8 in januari 2023.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier