De stand van de woonbranche economische barometer is in de maand oktober ruim drie punten gezakt ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee komt de barometerstand eind oktober op een stand van -12,9. Daarmee nadert de barometerstand het laagste punt van het jaar (-13,1 in mei). Lichte verbetering van het producenten- en consumentenvertrouwen konden de daling niet tegenhouden. Boosdoeners zijn de woningmarkt en de omzetontwikkeling van woondetaillisten.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand september 2023 uitgekomen op -3,2. Voor het eerst dit jaar is er sprake van een negatieve omzetontwikkeling in de woonbranche. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in september een daling van de omzetwaarde van 3,2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetdaling werd veroorzaakt door een lager verkoopvolume, welke niet volledig kon worden gecompenseerd door een hoger prijsniveau. Het verkoopvolume daalde met 5,6 procent.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten september 2023

%

Consumenten vertrouwen oktober 2023

%

Consumenten vertrouwen september 2023

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten was in oktober 2023 iets minder negatief dan een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen steeg van -39 in september naar -38 in oktober. Consumenten waren in oktober wat minder pessimistisch over de economie dan in september. De deelindicator economisch klimaat kwam uit op -56, tegen -57 in september. De koopbereidheid kwam in oktober uit op -27, tegen -28 in september. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten minder ongunstig dan in september.

Producentenvertrouwen
De producenten in de industrie waren in oktober iets minder negatief dan in september. Het vertrouwen ging van -2,2 in september naar -1,8 in oktober, aldus het CBS. Producenten waren in oktober minder negatief over de verwachte productie in de komende drie maanden en over de voorraden gereed product. Ze waren echter ook minder positief over hun orderportefeuille. Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Het aantal producenten dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was kleiner dan het aantal dat een afname van de productie voorziet. Het aantal producenten dat de voorraad eindproduct als klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden groot vindt. Een deelindicator was positief. Het aantal producenten dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal dat de orderportefeuille klein vindt, gelet op de tijd van het jaar.

%

Producentenvertrouwen oktober 2023

%

Producentenvertrouwen september 2023

Verkochte woningen

Woningmarkt
In september 2023 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 16.089 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 8,7 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van de maand augustus werden er in september 1,0 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -2,9 in september gedaald naar -8,7 in oktober 2023.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier