In november is de stand van de woonbranche economische barometer in het rood beland. De barometer sloot de maand november af met een daling van ruim zes punten ten opzichte van de voorgaande maand, op een stand van -1,4. De grote boosdoener is de woningmarkt. Deze deelindicator daalde fors in de afgelopen maand.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over het derde kwartaal uitgekomen op 10,0. Woonwinkels vallen onder de SBI-code 475 van het CBS. 54 Procent van de woondetaillisten noteerde in het derde kwartaal een toename van de omzet tegenover 44 procent een daling. Dat is een verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal. De indicator van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is de enige deelindicator van de woonbranche economische barometer die in de maand november verbeterde.

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers stijging

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers daling
  • Consumenten vertrouwen oktober 2019
  • Consumenten vertrouwen november 2019

Consumentenvertrouwen 
De stemming onder consumenten is in november nauwelijks veranderd, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen komt in november uit op -2. In oktober was dat -1. De koopbereidheid is onveranderd. Net als in oktober staat deze deelindicator in november op 1. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verandert niet, terwijl het oordeel over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden een fractie positiever is. Consumenten vinden echter de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder gunstig.

Producentenvertrouwen 
Het producentenvertrouwen industrie is in november gedaald. Het vertrouwen ging van 3,6 in oktober naar 2,8 in november, aldus cijfers van het CBS. Producenten in de industrie oordeelden in november vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Ook over hun orderpositie waren ze wat minder positief. Het oordeel over de voorraden gereed product ten slotte verslechterde ook. Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Daarentegen was het oordeel over de voorraden gereed product negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is
groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in november nog het meest optimistisch.

  • Producentenvertrouwen oktober 2019
  • Producentenvertrouwen november 2019

Verkochte woningen

Woningmarkt 
In oktober 2019 zijn er volgens cijfers van het CBS 15.717 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 16,4 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van september werden er in oktober 14,2 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op -16,4. Dat is een daling van bijna 28 punten ten opzichte van de voorgaande maand. In september steeg deze deelindicator nog met ruim 17 punten.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.