Voor de derde maand op rij is de stand van de woonbranche economische barometer gestegen. De stand van de woonbranche economische barometer is in de maand februari twee punten gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. De barometer eindigde de maand februari op een stand van -5,8. De verbetering wordt met name veroorzaakt door goede omzetcijfers van de woondetailhandel en een verbetering van het consumentenvertrouwen.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand januari 2023 uitgekomen op +23,8. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in januari een toename van de omzetwaarde van 23,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetgroei werd veroorzaakt door zowel een hoger prijsniveau als een hoger verkoopvolume dan een jaar geleden. Het volume groeide met 12,9 procent.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten januari 2023

%

Consumenten vertrouwen februari 2023

%

Consumenten vertrouwen januari 2023

Consumentenvertrouwen
Consumenten waren in februari opnieuw minder pessimistisch dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen is echter nog uitzonderlijk laag. In februari kwam het vertrouwen uit op -44, tegen -49 in januari. Consumenten waren in februari minder pessimistisch over de economie dan in januari. De deelindicator economisch klimaat ging van -62 naar -54. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten ook minder ongunstig. Dit laatste is goed terug te zien in de omzetontwikkeling van de woondetaillist.

Producentenvertrouwen
De stemming onder ondernemers in de industrie is in januari nauwelijks veranderd. Het vertrouwen ging van 3,6 in januari naar 3,7 in februari, aldus het CBS. Ondernemers waren minder negatief over de voorraden gereed product. Over de verwachte productie en de orderportefeuille waren ze echter minder positief dan een maand eerder.

%

Producentenvertrouwen februari 2023

%

Producentenvertrouwen januari 2023

Verkochte woningen

Woningmarkt
In januari 2023 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 13.126 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 6,6 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van december werden er in januari zelfs 38,5 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van +3,8 in januari gedaald naar -6,6 in februari 2023. Daarmee is de woningmarkt wel het zorgenkindje voor de woondetailhandel.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier