BekaertDeslee is trots op de vooruitgang die de fabrikant van matrassentextiel maakt richting de circulaire economie. Het Sustainability Report 2022 van het bedrijf uit het Belgische Waregem bevat de initiatieven die men heeft ondernomen en de goede resultaten tot nu toe.

De wereldwijde vraag naar grondstoffen blijft toenemen terwijl niet hernieuwbare grondstoffen steeds schaarser worden. In antwoord hierop ziet BekaertDeslee de urgente noodzaak om van lineair naar circulair ondernemen over te stappen. Het bedrijf wil de traditionele “take, make, and dispose” benadering vervangen door een circulair model met als focus efficiëntie van grondstoffen, hergebruik en gesloten processen.

“Traditioneel werden de meeste van onze producten ontworpen voor lineaire toepassing waardoor het lastig was deze te recyclen of te hergebruiken”, aldus Demet Tunç, Executive Vice President & Chief Marketing Officer bij BekaertDeslee. “Om duurzaamheid en circulariteit te sturen zijn we bezig met transformeren, met het omdenken van onze ontwerpen, materiaalkeuzes en recycling mogelijkheden.” Het bedrijf heeft de volgende hoofddoelen geformuleerd om het doel van circulariteit te halen:

Afname van petrochemische materialen als input

Fossiele brandstoffen zijn eindig en ze hebben een slechte invloed op de natuurlijke omgeving. BekaertDeslee wil haar afhankelijkheid van virgin fossiele brandstoffen terugdringen en introduceert daarom innovatieve producten als Tencel Carbon-Zero en Tencel x Refibra, waarbij hernieuwbare vezels met gerecyclede materialen worden gecombineerd. Het resultaat: carbon-neutrale en duurzame oplossingen. Daarnaast recyclet BekaertDeslee haar eigen post-production afval tot textiele garens en naaldvilt stoffen.

Toename van hernieuwbare materialen

BekaertDeslee begrijpt het belang van verantwoord aangeschafte hernieuwbare materialen bij het tacklen van de uitdagingen voor het klimaat. Het bedrijf heeft een significante stap vooruit gedaan in het terugdringen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen door een 30% bio-based flame-retardant (FR), dus brandvertragend, materiaal te gebruiken als eerste van volgende materialen volgens dit principe.

Toename in gebruik van hernieuwbare energie

Gezien de rol van energieconsumptie bij de productieprocessen is het bedrijf actief aan het kijken naar mogelijkheden om de hoeveelheid hernieuwbare energie te vergroten, waardoor de carbon footprint kleiner wordt en de toekomst duurzamer.

Uitfaseren van gevaarlijke stoffen en het voor komen van de uitstoot van microfibers

BekaertDeslee verbindt zich aan het vervangen van schadelijke stoffen door veiliger alternatieven. Het bedrijf heeft een fluorvrije finish ontwikkeld ter vervanging van chemische stoffen uit de klasse PFOS. Deze fluorvrije stoffen worden niet opgenomen door het water en brengen geen schade toe aan het milieu.

Het vergroten van hergebruik en de levensduur van materialen

Het verlengen van de levensduur van de producten en het verkleinen van de behoefte aan nieuwe materialen, daarom heeft het bedrijf bijvoorbeeld verwisselbare matrashoezen ontwikkeld en Purotex+ dat hygiëneverhogend werkt en langer meegaat.

Radicaal verbeteren van het recyclen

Mono-material producten, zoals de 1250PES Taslan en ritsloze covers, maar ook de Resortecs Smart Stitch waardoor complexe producten eenvoudig uitelkaar gehaald kunnen worden en het hergebruik verder wordt verbeterd.

Afbreken en composteren door de natuur

BekaertDeslee erkent het belang van bio-afbreekbare materialen en de rol die zij kunnen spelen bij het opwekken van hernieuwbare energie door composteren en oplossen of dienen als voedingsstof door compostering.

Verantwoord end-of-life management

BekaertDeslee is ook toegwijd aan het invoeren van regels voor niet-afbreekbare materialen om deze evengoed tot brandstof om te vormen.

“Als onderdeel van onze weg naar circulariteit zijn we constant bezig met het uitbreiden van onze circulaire mogelijkheden”, zo zegt Demet Tunç, “We werken actief samen met onze toeleveranciers en klanten en bouwen een extern netwerk op om kennis op te doen en om onze processen te versnellen. We hebben er alle vertrouwen in dat onze investeringen in circulair ontwerpen, recycling technologie en digitale product paspoorten de weg zullen vrijmaken naar een duurzame toekomst.”

Het bedrijf heeft voortgang geboekt maar er is nog meer nodig. In 2022 was 18 procent van de gebruikte materialen hernieuwbaar en dit percentage moet omhoog vindt het bedrijf. Materialen efficiënt hergebruiken blijft een uitdaging, maar er wordt aan gewerkt. Vooruitkijkend ziet het bedrijf digitale product paspoorten als een sleutel voor een circulaire economie. De onderneming wil partnerships opzetten met recycle specialisten om van afval gerecycled materiaal te maken. Daarnaast voert het bedrijf intern onderzoek uit naar de haalbaarheid van recyclen binnen de productieprocessen.

Het rapport is hier te vinden: Sustainability report 2022 by BekaertDeslee