Op ‘Green Energy Day 2022’, kondigde Beter Bed aan dat hij op al zijn locaties in Nederland volledig is overgestapt op groene stroom. Zowel het hoofdkantoor, de distributiecentra als de ruim honderd winkels van de slaapexpert gebruiken vanaf nu alleen nog stroom die wordt opgewekt met behulp van windenergie, afkomstig van windparken in Europa, zo valt te lezen op Beddingbusiness.nl.

Deze overstap naar groene energie sluit aan bij de ambitie van het moederbedrijf Beter Bed Holding (BBH) om tegen 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Door in te zetten op groene stroom wordt elk jaar een aanzienlijke CO₂-reductie van maar liefst 2.700 ton gerealiseerd

Elektrificatie wagenpark
Op weg naar een klimaatneutrale operatie zet Beter Bed óók stappen met de verduurzaming van zijn wagenpark. De serviceafdeling die vanuit Uden en Nieuw-Vennep opereert neemt de eerste twee elektrische Peugeot e-Experts in gebruik. Met de inzet van één elektrisch voertuig wordt al 22 ton CO₂ per jaar bespaard. De bedrijfsauto heeft een actieradius tot 330 kilometer en wordt bij de laadpalen in de omgeving van Beter Bed’s distributiecentra voorzien van groene stroom. De komende jaren zal Beter Bed elektrificatie van haar wagenpark uitbreiden en in 2025 zal naar verwachting 50% van het gehele wagenpark elektrisch zijn.

“Volgend op de elektrificatie van de personenauto’s komen er ook elektrische bedrijfswagens op de markt die qua rijbereik passen bij de inrichting van onze logistiek. Daarmee kunnen we volgende stappen nemen met het reduceren van onze CO₂-uitstoot,” zegt Jaap Westland, verantwoordelijk voor Duurzaamheid en Innovatie bij Beter Bed Holding.

Compensatie CO₂-emissies
Beter Bed Holding zal de komende jaren fors investeren in het volledig klimaatneutraal maken van haar operatie. Totdat dit bereikt is zal de organisatie met verschillende projecten het restant CO₂-emissies compenseren. Dit krijgt onder meer invulling door te participeren in de aanplant van het herbebossingsproject ‘Serra do Sudeste’ in het zuiden van Brazilië. In samenwerking met de lokale samenleving en landeigenaren wordt het gedegradeerde land in de regio hersteld en aangeplant tot natuurlijk bio divers bos. Het project wordt geleid door The Green Branch en is gecertificeerd volgens het Verified Carbon Standard om de kwaliteit van het project te waarborgen.

Volledig klimaatneutraal tegen 2030
Een van de belangrijkste speerpunten van BBH’s duurzame strategie is het terugdringen van CO₂-emissies om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering. In het komend jaar wil BBH de CO₂-uitstoot van haar activiteiten al met de helft verminderen ten opzichte van 2020; in 2025 moet een CO₂-reductie van 75% worden gerealiseerd en het uiteindelijke doel is tegen 2030 volledig klimaatneutraal te opereren.