Er liep een rechtszaak in Den Bosch van beddenwinkelketen Beter Bed tegen het chemische concern BASF vanwege de grote economische schade die de keten heeft geleden vanwege een vermeend gifschandaal in 2017. Beter Bed eiste twee miljoen euro van het Duitse chemieconcern ter compensatie, deze eis is nu door de rechter afgewezen.

Het gaat om de matrassen die verkocht werden door, onder andere, de voormalige Duitse Beter Bed dochter Matrazzen Concord in 2017. Deze zouden mogelijk een te hoge hoeveelheid dichloorbenzeen bevatten, een giftige stof. Het schuim van deze matrassen werd geleverd door BASF. Onderzoek wees uit dat de concentratie niet zo hoog was als werd aangenomen en dat vrees voor de volksgezondheid dus ongegrond was.

Maar slecht nieuws verspreidt zich snel en Matrazzen Concord kreeg direct te maken met een sterke daling in de vraag naar matrassen en werd geconfronteerd met een groot imagoprobleem. Beter Bed besloot naar de rechter te stappen om van BASF een schadevergoeding te claimen. Maar omdat BASF op het moment dat het nieuws naar buiten kwam over een eventueel te hoog gehalte aan dichloorbenzeen al geen eigenaar meer van het schuim was, vindt de rechter dat het chemiebedrijf niet aansprakelijk is. Blijkbaar was BASF ter goeder trouw over de kwaliteit van het schuim op het moment van leveren, plus: achteraf bleek er ook niets aan de hand te zijn met het schuim.

Beter Bed denkt nu na over in hoger beroep gaan tegen de beslissing door de rechtbank om de eis af te wijzen. Want de affaire drukte destijds zwaar op de resultaten van de onderneming uit Uden en leidde zelfs tot de verkoop van de Duitse tak aan investeerder Magical Honour. Een vraag blijft: wie stelde destijds het onderzoek in dat uitwees dat de hoeveelheid dichloorbenzeen in het schuim de gestelde grenzen niet overschreed? Was dit BASF, dan verzwakt dit wellicht de kansen voor Beter Bed op schadevergoeding. Was het Beter Bed, dan zouden in ieder geval de kosten voor het onderzoek mogelijk verhaald kunnen worden op het concern. Was het een onafhankelijk onderzoek, dan verandert het hoogstwaarschijnlijk niets aan de huidige situatie. Wordt, naar het zich laat aanzien, vervolgd.