Koninklijke CBM meldt: “Eind vorig jaar zijn werkgevers niet tot overeenstemming gekomen met vakbonden over een cao voor 2020, ondanks onze serieuze voorstellen op de belangrijke thema’s loon, duurzame inzetbaarheid, functiegebouw en flexibiliteit. In maart 2020 zouden we verder praten, maar in verband met het coronavirus en de onzekerheid over de bedrijfseconomische positie van de bedrijven, die daardoor is ontstaan, is besloten de cao-onderhandelingen voorlopig op te schorten.”

De vakbonden willen het cao-overleg voortzetten en hiervoor staat een afspraak gepland op 22 september 2020. De gevolgen van corona voor het werk, omzetten en werkgelegenheid zullen naar verwachting na de zomer vakantie pas goed merkbaar worden. Uit de CBM-enquête blijkt in ieder geval dat een omzetverlies van €1,1 miljard wordt verwacht en meer dan 1.000 ontslagen.

“Wij hebben bij vakbonden aangegeven dat wij eerst met onze leden in gesprek willen over de verdere inzet voor de onderhandelingen alvorens deze inhoudelijk te hervatten. Wij zijn van mening dat momenteel behoud van werkgelegenheid voor werkgevers en werknemers een grotere prioriteit heeft dan behoud van koopkracht. Ook wij beseffen dat er onderlinge verschillen in de hoeveelheid werkzaamheden en omzetterugval tussen bedrijven voorkomen, maar gezien de negatieve verwachting voor het najaar, willen wij geen loonafspraken maken zonder daar onze leden over geraadpleegd te hebben. Na de zomerperiode zullen wij een enquête uitsturen om de verdere inzet voor het vervolg van de cao-onderhandelingen op te halen”, aldus de brancheorganisatie.

“Ondanks dat de onderhandelingen over een nieuwe cao tot nog toe stil hebben gelegen, hebben we wel al goede afspraken met de vakbonden gemaakt ter behoud van werkgelegenheid en in het belang van gezond en veilig werken van medewerkers.” De foto van CBM is genomen bij meubelfabrikant Probilex BV.