Als contracten door leveranciers of klanten niet kunnen worden nageleefd, bijvoorbeeld door tekorten van materialen in de leveringsketen, dan kan er sprake zijn van een beroep op overmacht (Force Majeur). Dat meldt het CBM.

In beginsel geldt dat bij wanprestatie als gevolg van overmacht geen schadevergoeding hoeft te worden betaald. Of er sprake is van overmacht, wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het specifieke geval. Het is daarom niet mogelijk om een algemene richtlijn te geven wanneer een beroep op overmacht wel of geen kans van slagen heeft.

Zo kan het voorkomen dat een bepaald product niet geleverd kan worden omdat het uit een gebied komt waar fabrieken stil liggen in verband met het coronavirus of een tekort aan basisstoffen. (Lees ook ‘Meubelindustrie in de knel door leveringsproblemen en prijsexplosies‘)

Een leverancier kan geen beroep op overmacht claimen als:

-Het een product betreft dat bij een andere leverancier in Europa of elders op de wereld ook ingekocht/geproduceerd kan worden. Doorgaans zijn de extra kosten ook voor rekening van de leverancier.
-Een partij een verplichting is aangegaan na het ontstaan van het probleem/tekort. In dat geval waren eventuele problemen wellicht wel voorspelbaar.
-Een beroep op overmacht wordt vaak ook niet gehonoreerd als nakoming van de overeenkomst nog mogelijk is. Zoals gezegd hangt dit dus sterk af van de omstandigheden van de specifieke situatie.