Eerder berichtten wij dat de Stichting Milieukeur het houtcertificaat STIP had afgewezen, tot teleurstelling van STIP en CBM. STIP heeft haar regeling opnieuw ter goedkeuring aangeboden bij de TPAC-commissie. De regeling heeft  een paar aanpassingen ondergaan naar aanleiding van bezwaren uit het omliggende speelveld.

CBM meldt nu: “De ruim 85 betrokken STIP-certificaathouders en STIP-supporters komen niet met lege handen te staan. Met hun STIP-certificaat kunnen zij hun passie voor ‘goed hout’ en betrokkenheid bij natuur en milieu blijvend tot uitdrukking brengen. Goed nieuws voor de bossen en goed nieuws voor de houtbranche, die als een brede coalitie achter STIP staat. STIP-bedrijven mogen als uitgangspunt alléén gecertificeerd materiaal inkopen. Dit uitgangspunt werkte STIP verder uit in eisen rond de materiaalbalans, voorraadadministratie en inkoop. Zij verantwoordt altijd helder welk hout is toegelaten door een duidelijke definitie in de regeling. Inhoudelijk is de meerwaarde van het bedrijfskeurmerk STIP niet veranderd, maar zij draagt nu in de regeling en op de website duidelijker uit welk hout wordt toegelaten. De STIP-organisatie heeft met de aanpassingen de overtuiging dat de TPAC-commissie wederom zal besluiten dat STIP voldoet aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid.”

Aanvullend hierop zegt CBM Directeur Kees Hoogendijk: “Een bedrijfscertificering van 100 procent voor onze leden is het mooiste wat er is. STIP zorgt daarvoor. Wanneer een ondernemer PEFC en FSC tegelijkertijd voor zijn productie gebruikt zou het volgens FSC ineens niet meer duurzaam zijn? STIP staat als een paraplu boven deze partijen. Met STIP moet een gecertificeerd bedrijf voor de volle honderd procent gecertificeerd hout voeren. En kan dus geen fout hout meer inkopen. Een FSC gecertificeerd bedrijf kan nog steeds fout hout in zijn bezit hebben, zoang dit maar niet voor een FSC gecertificeerd product wordt gebruikt. Bovendien vereist het tegelijk gebruiken van PEFC en FSC een enorme hoeveelheid administratie die STIP nu juist wegneemt voor de ondernemer. Het moet eenvoudiger zijn om gecertificeerd hout te gebruiken, niet ingewikkelder. De meesten gebruiken al voor 90 procent gecertificeerd Europees hout, STIP dekt het certificeren dus volledig af en verlicht, nogmaals, de administratieve last, dus hoop ik dat de TPAC-commissie opnieuw goed zal luisteren naar de argumenten en positief zal beslissen.”