Wordt het tijd om vierkante kantoormeters af te stoten nu we veel thuis werken? Kan het kantoor verbouwd worden tot clubhuis voor ontmoetingen, zonder bureaus? Is hybride werken ‘here to stay’ of is het een tijdelijke hype en zitten we over een paar jaar weer samen in (dan veel te krappe) kantoren? Op het CfPB Jaarcongres krijgen bezoekers antwoorden op deze prangende vragen.

Het Center for People and Buildings (CfPB) houdt zich al 21 jaar bezig met vraagstukken rondom mens, werk en werkomgeving. Anno 2022 ligt veel focus op de snel veranderende hybride wereld waarmee we zo nadrukkelijk te maken hebben. De CfPB-onderzoekers delen opgedane kennis daarover tijdens het jaarcongres dat op donderdag 13 oktober a.s. plaatsvindt in De Loods in Rijswijk. Er wordt gedeeld, opgehaald, verdiept en er is ruimte om te netwerken tijdens een uitgebreide lunch.

Aanleiding thema: actueler dan ooit

Hoe zit het met verbinding, het ‘wij-gevoel’, de ‘vanzelfsprekende samenwerking’? Het lijkt het grootste struikelblok bij het implementeren van hybride werken. Tijdens eerdere CfPB Kennisdagen gaven deelnemers aan te worstelen met de vraag hoe zij het ‘wij-gevoel’ binnen teams en de organisatie als geheel in stand kunnen houden. Een actueel thema dat met een lezing, een workshop, kennissessies en een pakkende keynote wordt uitgelicht tijdens het congres.

 

Plenair: hoe creëer je verbinding in de hybride wereld?

Vanuit diverse perspectieven staat deze hoofdvraag centraal: ‘vinden van verbinding in een hybride wereld, hoe doe je dat?’ Ja, waar begin je? Hoe ziet de werkomgeving er idealiter uit? Welke competenties of systemen zijn ervoor nodig? De onderzoekers zullen antwoorden op vragen onderbouwen met onderzoeksresultaten van het CfPB en andere (inter)nationale onderzoekers.

Parallelsessies: antwoorden op vragen en ruimte voor reflectie

En daarna is het tijd om de handen uit de mouwen te steken bij de parallelsessies. Tijdens een workshop gaan deelnemers aan de slag met de vraag of je hybride kunt werken in bestaande kantoren. Kan de inrichting blijven zoals die is of zijn aanpassingen vereist? Toch die vierkante meters afstoten of is dat juist onverstandig? Met de aanwezigen wordt de ideale en toekomstbestendige ‘hybride’ werkvloer bedacht. En er zijn twee kennissessies waaruit gekozen kan worden. De ene gaat in op de vraag of het kantoor noodzakelijk is voor ‘samenwerken’. Middels een debat over prikkelende stellingen worden gezamenlijke antwoorden geformuleerd. De andere kennissessie gaat over ‘wat je leert van pilots over hybride werken’. Hierin krijgen deelnemers inzicht in een evaluatie-instrument dat door het CfPB is ontwikkeld om structuren en betrouwbare uitkomsten van pilots en living labs te waarborgen; iets waar het kenniscentrum expertise in heeft op het gebied van hybride werken. Uiteraard wordt deze kennis gedeeld op deze dag.

 

Netwerklunch en posterpresentatie

Er wordt zelfs nóg meer gedeeld: de eerste resultaten van het Nationaal Onderzoek ‘Activiteiten op het werk’. Wát doen mensen eigenlijk op het werk? Heel concreet is daar door respondenten antwoord op gegeven en die worden gepresenteerd in een posterpresentatie tijdens de netwerklunch. Het zijn de eerste waardevolle insights van een nog lopend onderzoek.

 

Informatie & kosten

Het ‘CfPB Jaarcongres – Vinden van verbinding in de hybride wereld’ vindt plaats op 13 oktober van 10:00 uur tot 17:00 uur in de Loods in Rijswijk. Medewerkers van organisaties die deelnemen aan het collectieve onderzoekersprogramma Werk in Transitie hebben gratis toegang. Dat geldt ook voor docenten en leerlingen die zich met dit thema bezighouden, door gebruik te maken van de code ONDERWIJS2022. Leden van bepaalde organisaties (zoals NEVAP en FMN en SWP) betalen €250,- in plaats van de reguliere toegangsprijs à €385,-.