De najaarsbeurzen zijn traditioneel hét moment om nieuwe collecties en modellen te lanceren. Menig fabrikant en leverancier zal de afgelopen weken wat vaker de calculator ter hand hebben genomen of de Excel sheets hebben bekeken om de juiste prijzen te bepalen. De inflatie, stijgende grondstofprijzen en allerlei andere kostenstijgingen maken van het calculeren een hele klus.

Met ongeloof en verontwaardiging hebben meubelfabrikanten en leveranciers deze week kennis genomen van een door een landelijk bekende woonwinkel verstuurde e-mail met de mededeling, of beter met een dictaat, dat prijsverhogingen met directe ingang niet meer worden geaccepteerd. Het bijzondere aan het dictaat is dat er geen einddatum bij staat vermeld, dus blijkbaar voor altijd!

Als tegenprestatie wordt aangeboden dat men haar uiterste best zal doen om veel te verkopen. Dat lijkt mij voor de leveranciers geen goed idee, want orders accepteren die al op korte termijn te laag gecalculeerd zijn, zijn verliesgevend.

Je kunt je dan afvragen waar de realiteitszin van de opstellers is gebleven. De realiteit is dat de inflatie en daarmee samenhangende onzekerheden, nog wel even zal aanhouden en dat niemand weet wanneer het zal ophouden. Deze vorm van supermarktdenken past niet in de interieurbranche en zal met zijn relatief veel kleine marktpartijen ook niet werken.

Inmiddels heeft de Europese Centrale Bank de rente met 0,75% verhoogd, gaan de prijzen voor polyether op korte termijn weer omhoog en zullen de lonen in het bedrijfsleven per 1 januari a.s. stijgen. De grondslag hiervoor is de verhoging van het minimumloon met 10%. De nominale waarde hiervan, € 175,- per maand, zullen de vakbonden beslist tijdens de CAO onderhandelingen op tafel leggen.

‘wat moet ik met deze e-mail’ vroeg een bekende Nederlandse fabrikant aan mij…Gewoon niet tekenen en terug sturen lijkt mij het beste. Niet relevante eisen mag je relevant afwijzen!

Reageren? cees.degelder@icloud.com