Ondanks een minimale werkloosheid en een economie die nog steeds op koers ligt om met 3 procent te groeien dit jaar was het Nederlandse consumentenvertrouwen nog niet eerder zo laag als nu. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Nooit eerder waren consumenten zo somber als in april, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -48, tegen -39 in maart. Het vorige dieptepunt werd bereikt in maart 2013 tijdens de eurocrisis. Consumenten waren in april 2022 pessimistischer dan ooit over de economie en ook de koopbereidheid was nog nooit zo laag.
Met -48 lag het consumentenvertrouwen in april ruim onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in april 2022 (-48). Het CBS meet het consumentenvertrouwen sinds april 1986. Consumenten waren in april pessimistischer over de economie dan ooit. De deelindicator economisch klimaat ging van -58 naar -69. Consumenten waren zowel negatiever over de economie in de afgelopen twaalf maanden als over de economie in komende twaalf maanden.

De koopbereidheid kwam in april uit op -34, tegen -26 in maart. Ook deze deelindicator van het consumentenvertrouwen bereikte het laagste niveau ooit. Consumenten waren negatiever over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden en over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden. Nooit eerder vonden consumenten de tijd zo ongunstig voor het doen van grote aankopen dan in april 2022.

Tegelijkertijd werd bekend dat in februari nog wel degelijk op grote schaal grote aankopen zijn gedaan door consumenten, met name op het gebied van woninginrichting (dus ook meubelen). De consumptie van huishoudens steeg met bijna 14 procent in vergelijking met februari 2021, zo meldt het CBS eveneens.

En de werkloosheid was nog nooit zo laag als nu: in de periode van december 2021 tot en met maart 2022 verloren 85 duizend werkenden hun baan waarna ze werkloos werden. Dat is het laagste aantal sinds het CBS in 2003 begon met het meten hiervan. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 14 duizend per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in maart 2022 op 327 duizend. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in dezelfde periode met gemiddeld 37 duizend per maand toe tot 9,5 miljoen. De toename van het aantal werkenden was relatief sterk bij jongeren. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind maart 184 duizend lopende WW-uitkeringen. Het lage consumentenvertrouwen lijkt dus eerder gestoeld te zijn op een gevoel dan op macro-economische cijfers, maar dat is geen verrassing. De stijgende inflatie, hoge energiekosten en de gevoelens van onveiligheid en onzekerheid door de oorlog in Oekraïne zijn eerder oorzaken van het huidige zeer lage consumentenvertrouwen, zo lijkt het.