In oktober 2021 hebben consumenten 8,5 procent meer besteed dan in oktober 2020, meldt het CBS. Vooral aan diensten en duurzame goederen gaven ze meer uit. In vergelijking met oktober 2019 besteedden consumenten 1,8 procent meer in oktober 2021.

De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen. Consumenten hebben in oktober 12,2 procent meer uitgegeven aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd, dan in oktober 2020. De consumptie van diensten was nog wel 0,8 procent lager dan in oktober 2019. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

In oktober hebben consumenten 8,1 procent meer besteed aan duurzame goederen dan in oktober 2020. Vooral aan kleding en schoenen hebben ze meer uitgegeven. Aan vervoermiddelen en woninginrichting werd echter minder besteed.

Aan overige goederen, zoals gas, elektriciteit, motorbrandstoffen en persoonlijke verzorgingsproducten, hebben consumenten 3,4 procent meer uitgegeven dan in oktober 2020. Consumenten verbruikten in oktober 2021 weliswaar minder energie en water, maar gaven meer uit aan persoonlijke verzorgingsproducten en motorbrandstoffen. Consumenten hebben in oktober 0,3 procent minder aan voedings- en genotmiddelen gespendeerd dan in oktober 2020.

Drie weken geleden meldde het CBS dat de detailhandel in oktober bijna 7 procent meer heeft omgezet dan in oktober 2020. Het verkoopvolume was 4,8 procent hoger. Het volume van de non-foodsector groeide met 12,7 procent, terwijl dat van de foodsector kromp met 1,8 procent. Deze cijfers zijn ook gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.

Tegelijkertijd meldt het CBS dat de stemming onder consumenten in december 2021 voor de derde maand op rij is verslechterd. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -25, tegen -19 in november. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde. Met -25 lag het consumentenvertrouwen in december onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Consumenten waren in december pessimistischer over de economie dan in november. De deelindicator economisch klimaat ging van -28 naar -38. Consumenten waren negatiever over zowel de economie in de komende twaalf maanden als die in de afgelopen twaalf maanden. De koopbereidheid kwam in december uit op -17, tegen -14 in november. Consumenten waren zowel negatiever over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden als over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen ongunstiger.

In december vond 55 procent van de consumenten dat de prijzen in het afgelopen jaar sterk zijn gestegen. Dit is het hoogste percentage sinds het begin van de tijdreeks in 2017. Het percentage dat verwacht dat de prijzen in de komende twaalf maanden sterker gaan stijgen, daalde van 45 in november naar 33 in december.