Container xChange heeft opnieuw een update over de Chinese containermarkt. Hoewel er flinke prijsdalingen werden verwacht na Chinees Nieuwjaar is dit niet gebeurd. Dit heeft te maken met een beperkte capaciteit bij een dalende vraag naar containers. Het spel van lege containers achterhouden om de prijs op te drijven duurt voort, maar bij een dalende vraag naar goederen worden de spelregels anders.

Christian Roeloffs, medeoprichter en CEO van Container xChange: “Er is een aanzienlijk gebrek aan balans tussen vraag- en aanbodprijzen voor containers. Inkopers verwachten een prijsdaling de komende weken terwijl containeraanbieders prijsstijgingen verwachten vanwege een gebrek aan capaciteit, met name door de ontwikkelingen in de Rode Zee en handelstekorten zoals dat tussen China en Rusland.” De export van China naar Rusland is de eerste twee maanden van 2024 met 12,5 procent gestegen in vergelijking met de eerste twee maanden van 2023 terwijl de import steeg met 6,7 procent.

Data van het Duitse bedrijf laten zien dat er een overschot aan containers in Rusland staat maar dat de capaciteit in die regio nog steeds overvol is. Dit heeft niet gezorgd voor prijsdalingen en zorgt juist voor voorzichtig handelen door zowel inkopers als verkopers van containerruimte. Depots met lege containers lopen langzaam vol maar dit leidt dus vooralsnog niet tot spectaculaire prijsdalingen.

Waarom er niet meer containers beschikbaar komen heeft ook te maken met een algehele daling in de vraag naar containerruimte. De markt wordt niet gedreven door een overspannen vraag naar goederen, zo concludeert Container xChange. De prijzen zijn in veel havens al iets gedaald (zie de tabel hierboven) maar verder dalen zit er voorlopig niet in. Fikse prijsstijgingen deze maand waarschijnlijk ook nog niet. “De daling in vervoerstarieven en de stabilisatie van containerprijzen laten zien dat de vraag onder druk staat. De situatie in de Rode Zee zorgde eerst voor prijsstijgingen maar de situatie is nu een stuk voorspelbaarder geworden en dit leidt dus ook niet tot verdere prijsstijgingen”, aldus Roeloffs.

Voor 2024 is de economische voorspelling voor China een mix van kansen en uitdagingen. De overheid heeft een groeipercentage van 5 procent aangekondigd, ingegeven door aanzienlijk investeren door de overheid om zo economische groei te stimuleren en het consumentenvertrouwen te doen toenemen. De inkomsten van de staat worden vergroot door extra belastingen. Op geopolitiek vlak blijft de relatie met Westerse landen complex, ook met de opkomende economieën vanwege toenemende spanning in de Zuid-Chinese zee.