Een zeer treurige mededeling vanuit het Belgische Ardooie: het familiebedrijf De Zetel stopt met produceren, waardoor de laatste fabriek voor volledig houten meubelen verdwijnt uit het meubellandschap. Hieronder volgt de integrale tekst van het persbericht dat wij vandaag ontvingen:

“De NV Zitmeubelfabriek De Zetel werd in 1923 opgericht door dhr. Cyriel Behaegel. De naam van de onderneming verwijst naar de betrachting van dhr. Behaegel: stoelen maken die zo comfortabel zitten ‘als een zetel’. De onderneming startte als een klein meubelbedrijf, in een periode waarin de meubelindustrie in (West-) Vlaanderen een grote bloei kende en er tal van kleine(re) en grote(re) meubelfabrikanten waren die zich toelegden op de fabricatie van houten
meubels.”

“De onderneming werd in 1953 ondergebracht in een vennootschap en ging zich (nog) specifieker toeleggen op de productie van stoelen voor keukens en kerken. In de naoorlogse periode kende de onderneming zoals vele meubelondernemingen een belangrijke expansie. De hout- en meubelsector was toen de derde belangrijkste tewerkstellingssector in Vlaanderen. De onderneming werd in 1958 ondergebracht naar de huidige site in de Beverensestraat 33 te Ardooie en wordt momenteel geleid door dhr. Geert Behaegel (gedelegeerd bestuurder, derde generatie), die in 1975 in het bedrijf stapte en in 2012 stapte ook dhr. David Behaegel (vierde generatie) in het bedrijf.”

“De NV Zitmeubelfabriek De Zetel kon haar activiteiten blijven voortzetten en uitbouwen door zich te profileren als een toeleverancier van (Europese) meubelfabrikanten, zoals de Izegemse meubelfabrikant Aurora (tot haar sluiting in 2003). De blijvende innovatie zorgde zelfs voor een aanzienlijke (tewerkstellings)groei. Op het hoogtepunt in de jaren 1990 werkten tot 143 werknemers voor de onderneming, hoewel de concurrentie met de lageloonlanden ervoor zorgde dat de meubelindustrie in Vlaanderen zware klappen kreeg. De innovatieve aanpak van de onderneming leidde er o.a. toe dat de NV Zitmeubelfabriek De Zetel op korte tijd tot twee keer toe laureaat werd van de prestigieuze Henry van de Velde – award (2014 voor de Mine Collection, in
2019 in de rubriek ‘Company’). Op heden is de NV Zitmeubelfabriek De Zetel de laatste fabrikant van houten stoelen in de Benelux.”

“Dit neemt niet weg dat de NV Zitmeubelfabriek De Zetel het sinds geruime tijd zeer moeilijk heeft om te overleven. De klanten (projectmarkt en particulieren) geven steeds meer de voorkeur aan ‘overgestoffeerde’ stoelen (met minder ‘showwood’) of aan goedkopere stoelen die volledig of gedeeltelijk van metaal of kunststof vervaardigd zijn. Ook de financiële crisis(sen) vanaf 2000-2001 (‘dotcom-bubble’ / ‘WTC-torens’) en 2008 (bankencrisis) zorgden sinds het begin van de 21ste eeuw voor een dalende vraag, terwijl de concurrentie uit de lageloonlanden (Oost-Europa, Verre Oosten) almaar blijft aanhouden. Omdat door de wisselkoersschommelingen de Britse afzetmarkt, die tot voor enkele jaren goed was voor +/- de helft van de omzet, steeds minder kansen bood werd er tijdens de laatste jaren meer op de Scandinavische markt gemikt. De nieuwe bestellingen blijken echter te gering in aantal en te weinig rendabel te zijn: het aantal
orders (en dus ook de omzet) is aanzienlijk gedaald en de verliezen lopen op. Hierdoor daalde de tewerkstelling van de NV Zitmeubelfabriek De Zetel: van wat ‘op een hoogtepunt’ ooit 143 werknemers waren, evolueerde het naar een onderneming die op heden(nog) 50 werknemers telt. Door deze evoluties lopen de bestellingen bij de onderneming sterk terug en zijn de marges ontoereikend om de organisatie in stand te houden.”

“De bedrijfsleiding moet vaststellen dat op heden alle mogelijke maatregelen genomen zijn om de resterende kosten maximaal te beperken, toch blijven de maandelijkse verliezen toenemen. Aangezien na onderzoek gebleken is dat er geen toekomstmogelijkheden zijn om de activiteiten op een rendabele manier voort te zetten, is de bedrijfsleiding van de NV Zitmeubelfabriek De Zetel van oordeel dat het aangewezen is om de activiteiten op korte termijn volledig stop te zetten
en is zij voornemens om tot collectief ontslag en sluiting over te gaan. De voorgenomen stopzetting zou het verlies van 51 arbeidsplaatsen betekenen, waaromtrent binnen de onderneming het sociaal overleg vandaag opgestart werd. Sinds 1988 heeft de NV Zitmeubelfabriek De Zetel ook een zusterbedrijf, de NV Eurochair Projects, dat een groothandel in stoelen exploiteert (op heden ook met mevr. Ann-Sophie Behaegel, dochter van dhr. Geert Behaegel). Deze aparte onderneming wordt niet geviseerd door het voornemen tot collectief ontslag.”