Dat het in veel woonwinkels op dit moment rustig is zal geen toelichting nodig hebben. Eijerkamp maakt van de gelegenheid gebruik om in een brief aan leveranciers te melden dat verdere prijsverhogingen niet langer worden geaccepteerd.

Eijerkamp heeft op 5 september een dergelijke brief gestuurd aan haar leveranciers. Het bedrijf voert de bekende redenen aan waarom het verwacht een minder gunstig najaar tegemoet te zien en ziet hierin voldoende redenen om tot deze beslissing te komen. Evengoed wil Eijerkamp de leveranciers laten weten dat het enorm zijn best gaat doen om alsnog veel te verkopen de komende maanden en deze orders snel bij consumenten af te leveren, uiteraard met alle mogelijke medewerking en inspanningen van de leveranciers.

Leest u zelf hieronder hoe de woonwinkel dit verwoordt.

Reageren? Mail de uitgever: richard@businesscontentmedia.nl